Studijní materiály pro kurz Výživový poradce

Pokyny ke studiu

Teorie

1. Prolistuj si studijní skripta, všimni si členění výuky a jednotlivých modulů.

2. První 3 týdny zaměř pozornost na studium Modulu 1 a Modulu 2. Vypracuj otázky na konci Modulu 1 a 2 a pošli souhrnně ke kontrole do 15.3.2022. Pro lepší pochopení studia také přečti knihu Nutrirestart a všechny články na našem blogu – Blog | nutri.academy

 

 

Praxe

  1. Vyplň Vstupní dotazník sám na sebe a na jednoho vzorového klienta
  2. Jídelníček ze vstupního dotazníku zadej do nutričního software (Fitlinie) a vyhodnoť dle návodu „Zadávání a vyhodnocování jídelníčků ve Fitlinii“. Pro lepší pochopení shlédni video Základní práce s Fitlinií a video č. 4. Při vyhodnocení dbej pokynů a postupu v Osobním nutričním plánu, výsledky vyplň do Osobního nutričního plánu. To stejné udělej pro svého vzorového klienta.
  3. Vypočítej teoreticky svůj Bazální metabolismus (BMR). To stejné spočítej pro svého klienta. Výsledek vyjádři v kJ a porovnej s výsledkem profesionálního měření (viz. dále). Vyplň do Osobního nutričního plánu.
  4. Vyhledej ve svém okolí provozovnu s bioimpedančním diagnostickým přístrojem (Jawon, Acquin, Tanita, Inbody, Bodystat) a nech se změřit. Požádej svého klienta, ať se také nechá někde změřit, případně mu měření zprostředkuj.  Pro lepší pochopení naměřených hodnot shlédni video 1, 2 a 3, dokument „List výsledků Jawon“. Přečti také články na blogu: Co se dozvíme diagnostikou metabolismu? | nutri.academy Diagnostika těla a tělesné somatotypy | nutri.academy O složení lidského těla a výběru správných potravin | nutri.academy  Výsledky měření vyplň do Osobního nutričního plánu pro sebe, i pro svého vzorového klienta. 
  5. Stanov svůj celkový energetický výdej dle návodu. Stanov jej také pro svého vzorového klienta. Výsledky vyplň a popiš do osobních nutričních plánů. Přečti kapitolu Pohyb v knize Nutrirestart (str. 84) a přečti také článek na blogu: K hubnutí stačí správná chůze? | nutri.academy 
  6. Všímej si složení potravin na obalech a v nutričním software, vybírej správné druhy potravin a postupně tvoř svůj dobrý Nákupní koš. Pro lepší pochopení studia přečti kapitolu Strava v knize Nutrirestart (str. 70) a články na blogu: Aditiva-přídatné látky neboli-li „Éčka“ | nutri.academy Probiotika | nutri.academy, případně prostuduj doporučenou rozšiřující literaturu (sekce Studijní literatura) 
  7. Vše vyplň do Šablony pro osobní nutriční plán do strany 10.Tedy pro sebe a pro svého vzorového klienta.Veškeré zpracované úkoly pošli ke kontrole do 15.3.2022.

Materiály ke studiu

Videa 1. část

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Úvodní webinář

Jak se správně učit

Biochemie, ukotvení nejdůležitějších pojmů

Základní práce s Fitlinií

Webinář potravinové intolerance s Ing. Evou Kocurkovou

Mléko – Doc. Ing. Daniel Falta, PhD.

Maso – Doc. Ing. Daniel Falta, PhD.

Opakování – mléko

Webinář s Ing. Hanou Nechvátalovou

Bílkoviny

Sacharidy

Tuky

Informace k diagnóze obezity

Informace k šablonám pro osobní nutriční plán

Studijní materiály pro kurz LIFESTYLE coach

Pokyny ke studiu

Teorie: 

 

1. První dva měsíce studia zaměř svou pozornost na pročtení doporučené studijní literatury. Pročti také knihu Nutrirestart, zásadotvorný jídelníček a Zásadotvorná péče o tělo.

2. Pro lepší pochopení studia sleduj příspěvky a webináře k těmto studijním podkladům. Pročti si také příspěvky na našem blogu, směřují k lepšímu pochopení učiva: www.nutri.academy/blog

 

 Praxe:

 

1. Koučování: Vyplň Vstupní dotazník sám na sebe a na jednoho vzorového klienta. Při vyplňování Tě povede tento návod.

2. Pročti si materiál Diagnostika těla pomocí BIA. Vyhledej ve svém okolí provozovnu s bioimpedančním diagnostickým přístrojem (Jawon, Acquin, Tanita, Inbody, Bodystat) a nech se změřit. Požádej svého klienta, ať se také nechá někde změřit, případně mu měření zprostředkuj.

3. Prostuduj si materiál Testy odkyselení a dotazník i testy si udělej (diagnostické pH proužky seženeš v lékárně). Dotazník i testy také udělej svému vzorovému klientovi. Výsledky vyplň do vstupního dotazníku a pracuj s nimi dále.

4. Koučování: pročti si materiál Nutrirestart –vysvětlení (emocionální, psychické i fyzické odkyselení) a urči problémy, které Tě dlouhodobě trápí (fyzické, psychické, emocionální, špatné/toxické prostředí, ve kterém žiješ, vztahy, práce, jídlo, které jíš, cigarety, alkohol….). Promluv si se svým klientem a zjisti, jaké problémy trápí jeho. Jak to souvisí s výsledky testů z bodu 3? Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta. Pokus se detoxikovat své okolí podle návodu na konci dokumentu.

5. Pokud je to možné, zkus držet alespoň 1týden pročišťovací kúry podle knihy Nutrirestart (ideální je začít v pátek – na víkend…). Tato kúra je univerzální pro všechny typy lidí (pokud je zde nějaká potravina, na kterou máš alergii/intoleranci – nejez ji). Každý den si zapisuj, co se s Tebou děje (na fyzické i psychické úrovni, souvisí to totiž s Tvým somatotypem a tvým metabolickým typem). Totéž by bylo fajn udělat se svým klientem.

6. Prostuduj materiál Somatotypy a Pracovní list metabolické typy a urči svůj somatotyp/ metabolický typ. Urči také svoji (případnou) disharmonii, nerovnováhu. Urči také somatotyp/metabolický typ svého klienta. Co se týče skladby potravin, co je nyní v Tvém jídelníčku špatně? Co je špatně u tvého klienta? Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta. Zkus si připravit některý z receptů – buď všeobecné, určené pro všechny typy nebo ty určené pro Tvůj metabolický typ. Respektuj své chuťové preference a případné alergie/intolerance.

7. Prostuduj si Pracovní listy Psychologická typologie a urči svůj psychologický typ. Urči psychologický typ svého klienta. Pokus se zodpovědět otázky a úkoly v těchto pracovních listech. Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta.

8. Všechny úkol y se snaž splnit a poslat ke kontrole do 30.3.2022.

9. Průběžně se uč aktivně naslouchat – otestuj si to na min. 5ti lidech ve svém okolí. Jsi extrovert nebo introvert? Jde Ti tento úkol lépe s extroverty nebo s introverty? Pro lepší pochopení zadání shlédni video (informační/výukové video)

10. Průběžně se uč správně zapisovat a slovně klientům rekapitulovat. Mluv i piš vždy jazykem klienta. Vyhýbej se hodnocení, posuzování a vlastním závěrům, ze svého úhlu pohledu. Jak lidé reagují na tvoji rekapitulaci svých slov?

11. Vytvoř svou Mapu života (obě dvě části: Narození – TEĎ, TEĎ – Smrt). Na tento úkol si vyhraď dostatek času a buď sám/sama. Co sis při tvorbě mapy uvědomil/a? Byly nějaké AHA momenty? Udělej také Mapu života se svým klientem. Aktivně ho poslouchej, pomáhej mu mapu tvořit, ptej se na souvislosti a Lifestyle. Pro lepší pochopení zadání také shlédni videonávod na tomto odkazu:

NutriAcademy Lifestyle Kouč 100%online – Mapa života – YouTube

12. Shlédni videa se zpětnou vazbou k zadaným úkolům VIDEA: vstupní dotazník, psychologická typologie, mapa života a vnitřní osobnosti. 

13. Poslali jsme přístupové údaje do  On-line kurzů: Základy výživy, Keto a Lowcarb diety a Probiotika. Tyto kurzy se snaž splnit do konce května. Z každého tohoto kurzu obdržíš certifikát. 

14. Průběžně sleduj výukový program “Výchova ke zdravému životnímu stylu” ( Těhotné, kojící… ) ke kterému jsme ti poslali přístupové údaje. 

15. Během měsíce dubna si domluv konzultaci s Radkou Burdychovou na telefonu 775 785 219. 

 

Úvodní webinář

Informace k úkolům z praxe

Informace k doporučené literatuře

Informační/výukové video

Diagnostika

Provoz poradny

Všechny pokyny a úkoly odevzdej ideálně do 30.3.2022. V rozmezí 30.3.-15.4.2022 proběhne osobní konzultace (shrnutí a rekapitulace hotových úkolů, zpětná vazba) s garantkou kurzu. Domluv si proto osobní konzultaci na konkrétní čas na tel: 775 785 219 (sms ve tvaru: prosím o osobní konzultaci Lifestyle coach v čase ideálně….. celé jméno) nebo coach@nutri.academy. 

Zpětná vazba k dosavadním úkolům

Další praxe:

 

1. Učíte se metodu The GROW: Předpokladem je, že byly splněny úkoly z 1. části studia, tedy především pročtení doporučené literatury:  Koučování (John Whitmore), úkol č. 9:aktivní naslouchání, úkol č. 10: zapisování a rekapitulace.  Nejprve shlédni úvodní video k nácviku metody GROW. Potom si několikrát prostuduj instrukce v Metodickém listu pro metodu The GROW. Metodu udělej nejprve na sebe (přesně podle videa) v rámci sebekoučování. Dále pokračuj se vzorovým klientem dle Metodického listu. Písemné záznamy koučování uchovej pro budoucí kontrolu. Pro lepší pochopení metody sleduj další pokyny a videa na studijním centru.

 

2. Stále se učíte metodu The GROW. Existují snadnější a rychlejší způsoby, jak najít s klientem cíl (GOAL, téma) pro koučování. Skvělá je např. technika KOLO LIFESTYLE (Kolo rovnováhy, Kolo života). Vyzkoušej si ji nejprve na sobě (v rámci sebekoučování) a pak také na vzorovém klientovi. Podívej se na Metodický list k metodě Kolo života a na videonávod s konkrétním příkladem z koučování presenční skupiny.

 

3. Stále se učíte metodu The GROW. Opět zde představujeme techniku, která zajistí rychlejší a efektivnější nalezení tématu (cíle) pro koučování. Jde o techniku VIZUALIZACE cíle. Tato technika má mnoho podob, my zde představujeme první z nich, práci s obrazy a barvami, další se budete učit (viz. níže). Tato technika pracuje s podvědomím a využívá i barvy. Podívej se na videonávod k této technice a na výtvory studentů na presenční výuce. Podle návodu udělej koláž stejně jako na videu, vyfoť ji nebo oskenuj a uchovej ji pro budoucí kontrolu a koučování.

 

4. K VIZUALIZACI CÍLE se používají i další techniky. Podívej se do Metodického listu k vizualizaci cíle a některou metodu si vyzkoušej se svým klientem. O všem si veď písemné záznamy, které uchovej pro budoucí kontrolu a koučování.