Koncept kurzov Nutri Academy

https://youtu.be/fzAhSb8dl5Y

NOVINKA

Farmaceutický technológ so štátnou skúškou, alebo 100% online s certifikátom

 

  cena kurzu:
36.900 Kč / 29.700 Kč
  doba štúdia:
8 mesiacov
  študujete
prezenčne/online

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

 

KURZ S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII

Prestížne vzdelanie v kombinovanom semestrálnom štúdiu Nutričnej Akadémie.
Je to skúška z profesijnej kvalifikácie podľa NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ, je autorizovaná Ministerstvom priemyslu a obchodu a úrovňou kvalifikácie je táto skúška rovná maturite (stupeň 4). Absolvent je schopný pracovať v chemickom alebo farmaceutickom laboratóriu, pozná teoretické i praktické zručnosti k tomu potrebné, vie sa orientovať v príslušnej legislatíve a vie pracovať dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe.

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ PROBIOTIKA PLUS S CERTIFIKÁTOM
 • Profesionálna SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVÍN
 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KURZ PRVEJ POMOCI

LEVEL 1,2,3

Výživový poradca + Kouč (lifestyle) + Lektor    100 % online

  cena kurzu:
44.900 Kč
  doba štúdia:
6 mesiacov
. študujete
odkiaľkoľvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

AKREDITOVANÝ KURZ S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII A ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Kombinácia kurzov Výživový poradca + Kouč (lifestyle) + Lektor Vám dáva dokonalý súlad pre profesionálnu prácu s klientom.

Prestížne vzdelanie v semestrálnom štúdiu Nutričná Akadémia

Holistický prístup k štúdiu výživy: Výživa, psychológia, koučovanie a vedenie ľudí, psychosomatika, pohyb a emocionálne odkyslenie, Lektorstvo

Kurz Výživový poradca, Lifestyle coach a Lektor so štátnou skúškou autorizovanou Ministerstvom zdravotníctva ČR a Osvedčením profesionálneho kouča, Lektora.

 

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART
 • KURZ PRVEJ POMOCI

LEVEL 4

 Pripravujeme:
Asistent výživy 100 % online

  cena kurzu:
95.000 Kč
  doba štúdia:
3 semestre / 18 mesiacov
  študujete
odkiaľkoľvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

( Zdravotnícky pracovník )

AKREDITOVANÝ KURZ S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII

Prestížne vzdelanie v kombinovanom semestrálnom štúdiu Nutričnej Akadémie.

Asistent výživy je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách a službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek av oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.

 

AKREDITOVANÉ KURZY V CENE:

 • KURZ KOUČ (LIFESTYLE)
 • VÝŽIVOVÝ PORADCA SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ PROBIOTIKA PLUS S CERTIFIKÁTOM
 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • PRAKTICKÁŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART

LEVEL 3

 Kouč (lifestyle) + Lektor ďalšieho vzdelávania   prezenčne + online

  cena kurzu:
34.900 Kč
  doba štúdia:
6 mesiacov
  študujete
online+prezenčne

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

AKREDITOVANÝ KURZ SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Je to skúška z profesnej kvalifikácie podľa SCP, je autorizovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy platná po celom svete.

Kurz zahŕňa teoretické informácie aj praktické zručnosti. Počas kurzu získate nielen odbornú skúsenosť, naučíte sa pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, naučíte sa pracovať s rôznymi typmi ľudí a spracovávať spätnú väzbu.

Lektorstvo je modernou profesiou, teraz veľmi žiadanou vo väčších korporátnych spoločnostiach, ale aj v bankách, technicky zameraných firmách a pod. Tieto spoločnosti sa o svojich zamestnancov starajú formou rôznych benefitov, prednášok, interných školení, s individuálnou zdravotnou, pohybovou a nutričnou starostlivosťou.

V kurze nejde o to, aby ste boli uniformné roboty, ide o to, aby sme vo Vás našli jedinečný potenciál, talent a pomohli vám ho rozvinúť tak, aby oslovil cieľovú skupinu, s ktorou chcete pracovať. Naučíme vás využiť vaše prednosti i nedokonalosti – urobiť z nich konkurenčnú výhodu.

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ PROBIOTIKA PLUS S CERTIFIKÁTOM
 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART

 

LEVEL 2

   Kouč (lifestyle) 100 % online

  cena kurzu:
18.900 Kč
  doba štúdia:
6 mesiacov
  študujete
odkiaľkoľvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

AKREDITOVANÝ KURZ S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII

Kouč (Lifestyle) je človek, na ktorého sa ľudia obracajú, keď sa potrebujú naučiť zdravšie jesť, znížiť váhu, cítiť sa fit, odbúrať stres, venovať sa cvičeniu, prejsť detoxikačným programom, odnaučiť sa fajčiť, zbaviť sa závislosti na kofeínu alebo predísť chronickému ochoreniu.

Kurz zahŕňa teoretické informácie aj praktické zručnosti. Počas kurzu sa naučíte ako funguje ľudská psychika, čo je to vlastne koučovanie, osvojíte si základné univerzálne metódy koučovania, dozviete sa niečo o svojom vlastnom psychologickom nastavení a o tom, prečo vám fungujú či nefungujú pracovné či osobné vzťahy. Naučíte sa spoznať svoje silné stránky a na tých slabých zapracovať a využiť vo svoj vlastný prospech.

Pri štúdiu využívate osobnú supervíziu Radky Burdychovej. Pomôžeme vám na vlastnom príklade pochopiť fungovanie ľudskej psychiky tak, aby ste túto znalosť mohli využiť pri vedení klientov v dosahovaní ich cieľov v oblasti zdravého životného štýlu.

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ PROBIOTIKA PLUS S CERTIFIKÁTOM
 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART

LEVEL 1

   Výživový poradca 100 % online

 

  cena kurzu:
14.900 Kč / 10.900 Kč
  doba štúdia:
3 mesiace
  študujete
odkiaľkolvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

AKREDITOVANÝ KURZ S OSVĚDČENÍM O REKVALIFIKACI

Kurz zahrňuje teoretické informácie a praktické zručnosti. Počas kurzu se naučíte zmapovať chyby vo vašem súčasnom jedálničku, diagnostikovať výživový stav ľudí, nastavit si nový jedálniček v súlade s cieľmi klienta, dozviete sa aké potraviny nakupovať a aké nie a že pojem zdravé nemusí vždy znamenať dobré pre každého.

V rámci online kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie, používanie profesionálneho nutričného softvéru Fitlínie po celú dobu kurzu, spätná väzba na tvorbu osobných výživových plánov (poriešite sami seba), pomoc s prípravou k štátnej skúške, vzorové výživové plány, Certifikát.

On-line kurz Poradca pre výživu je zakončený Autorizovanou štátnou skúškou z profesnej kvalifikácie Výživový poradca, podľa národnej sústavy kvalifikácií. Skúška sa koná prezenčne pred skúšobnou komisiou autorizovanou Ministerstvom zdravotníctva.

Kurz ja tektiež možné zakončiť online Certifikátom za cenu 10.900Kč po splnení úloh a testov.

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART
 • KURZ PRVEJ POMOCI
 • SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

LEVEL 1 a 2

   Výživový poradca + Kouč (lifestyle)     100 % online

  cena kurzu:
28.900 Kč
  doba štúdia:
6 mesiacov
. študujete
odkiaľkoľvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

  REGISTRÁCIA

AKREDITOVANÝ KURZ S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII A ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Kombinácia kurzov Výživový poradca + Kouč (lifestyle) Vám dáva dokonalý súlad pre profesionálnu prácu s klientom.

Prestížne vzdelanie v semestrálnom štúdiu Nutričná Akadémia

Holistický prístup k štúdiu výživy: Výživa, psychológia, koučovanie a vedenie ľudí, psychosomatika, pohyb a emocionálne odkyslenie

Kurz Výživový poradca a Lifestyle coach so štátnou skúškou autorizovanou Ministerstvom zdravotníctva ČR a Osvedčením profesionálneho kouča.

 

+ KURZY ZDARMA:

 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM
 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM
 • KNIHA NUTRIRESTART
 • KURZ PRVEJ POMOCI

CERTIFIKÁT

   100 % online kurzy s certifikátom

  cena kurzu:
individuálne
  doba štúdia:
neobmedzene
  študujete
odkiaľkoľvek

   VIAC INFORMÁCIÍ

 

 • KURZ PROBIOTIKA PLUS S CERTIFIKÁTOM

 • KURZ KETO & LOW CARB S CERTIFIKÁTOM

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY S CERTIFIKÁTOM

 • KNIHA NUTRIRESTART 

 

   100 % online kurzy pre zdravotníkov

 

 

 • PROBIOTIKA PRE ZDRAVOTNÍKOV

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA VÝŽIVY PRE ZDRAVOTNÍKOV

 • TEHOTNÉ A DOJČIACE, CHUDNUTIE PO PÔRODE

 • SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

Prečo u nás študovať?

Všetko zlé je aj na niečo dobré. Počas “Covidu” sme boli nútení prehodnotiť naše priority a možnosti v oblasti vzdelávania. Preto sme investovali do nového vzdelávacieho systému, s ktorým sú naši študenti maximálne spokojní.

Zjednodušenie vzdelávania, žiadne zbytočné emaily, testovacie otázky, skriptá, videá… jednoducho všetko s intuitívnym ovládaním a kontrolou. Aj preto sme dnes jedinou inštitúciou, ktorá môže v SR vykonať ONLINE skúšku Rekvalifikačného kurzu KOUČ (lifestyle) a v SR online test pre asistenta výživy.

V rámci kurzu Výživový poradca máme vopred určené dátumy štátnych skúšok, ako jedna z mála organizácii.

U nás je samozrejmosťou stále postupovať, vzdelávať sa a sme radi konštruktívnej kritike, ktorá nás posunie ďalej.

Kto pre Vás kurzy pripravil?

ING. Radka Burdychová, PhD, MBA, ING. Eva Kocurková, Doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D., Michaela Šandová, Ing. Hana Nechvátalová,
MUDR. Magdaléna Růžičková

Naša vzdelávacia Akadémia je najlepšia v odbore v Českej republike  a momentálne smerujeme do SR, ako národný garant pre Sektor národného hospodárstva: ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY – kvaLifikácia: ASISTENT VÝŽIVY. Expandujeme do zahraničia, školíme aj v angličtine a nemčine. Naším cieľom je vzdelávať a vychovávať poradcov, ktorí budú poskytovať svoje služby na profesionálnej úrovni.

 

Kurzy sú preto vhodné aj pre všetkých, ktorí sa týmto odborom nechcú priamo živiť, ale chcú vedieť, čo nakupovať, ako variť, chcú si vedieť sami bez pomoci odborníka zostaviť základný plán príjmu dôležitých potravín a vlastný jedálniček alebo dobre prakticky poradiť svojej rodine, priateľom a známym.

   Autorizovaná instituce pro ČR

 

 

   Národný garant pre SR
Autorizovaná inštitúcia pre SR