naši lektori

nutričná akadémia

CHCITE TÝCH NAJLEPŠÍCH VO SVOJOM ODBORE

Osvedčenie o štátnej skúške z profesnej kvalifikácie Výživový poradca je celoštátne platný úradný doklad, ktorý nemá časové obmedzenie a môže ho vydávať iba autorizované zariadenie, ktoré má k tomu poverenia Ministerstva zdravotníctva ČR. 

Takéto Osvedčenie potom nahrádza odborné vzdelanie, ak je vyžadované zákonom pre vydanie živnostenského oprávnenia. K tomuto Osvedčeniu možno vydať Dodatok k diplomu v anglickom jazyku. Na základe tohto certifikátu tak môžete získať zaujímavé zamestnanie v odbore prakticky po celom svete.

Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, tzv. Autorizovanými osobami. Tými sú naši lektori, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie a prax v odbore, prax v pedagogickom a psychologickom sektore a v koučovaní. Ocitáte sa teda v starostlivosti tých najpovolanejších.

KEDYKOĽVEK NÁS KONTAKTUJTE

každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 na tel. +420775785219, kedykoľvek emailom 

PRIATEĽSKÝ A PROFESIONÁLNY KOLEKTÍV

Sme partia profesionálov, pre ktorú sa práca stala koníčkom, so silnými sociálnymi väzbami a rodinným zázemím

KONZULTAČNÉ HODINY OD 9:00 DO 12:00

Môžeme sa spojiť telefonicky, whats-app, skype alebo zoom

 

ING. RADKA BURDYCHOVÁ, Ph.D., MBA

Konateľka vzdelávacej spoločnosti Nutriční Akademie, s.r.o., lektorka s 15 ročnou praxou, s výučbou aj psychologickým vedením ľudí a koučovaním. Autorka všetkých učebných textov kurzu poradcu pre výživu, ktoré profesne zastrešuje.

Je odborným garantom a vedúcim lektorom kurzu Poradca pre výživu. Je zodpovedná za kvalitu a vysokú úroveň vzdelávania v kurzoch, za administratívnu aj odbornú prípravu na štátnu skúšku z odbornej kvalifikácie Výživový poradca.

        * Konzultácie a úradné hodiny: PO – PÁ 9.00 – 12.00 HOD.
        * Tel: (+420) 775 785 219
        * E-mail: info@nutri.academy

ING. EVA KOCURKOVÁ

Člen skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z profesnej kvalifikácie
Výživový poradca. Odborný garant a vedúci projektu potravinovej intolerancie

Kto som | Potravinové intolerancie potravinoveintolerance.cz

Doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Prodekan Mendelovej univerzity v Brne, predseda skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z odbornej kvalifikácie Výživový poradca, lektor a odborný konzultant potravinárskej časti štúdia kurzu.

Michaela Šandová

Členka skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z odbornej kvalifikácie výživový poradca. Výživová špecialistka, trénerka a lektorka. Odborný garant praktickej časti štúdia a športu eventy – centrum zdravia a krásy, masáže, kozmetika, redukcie váhy, výživové poradenstvo, potravinová intolerancia, zážitkové
pobyty.

Ing. Hana Nechvátalová

Členka skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z odbornej kvalifikácie Výživový poradca. Potravinársky technológ s 25 ročnou praxou, nutričná špecialistka a trénerka.

MUDR. MAGDALÉNA RŮŽIČKOVÁ

ODBORNÁ KONZULTANTKA

Praktická lekárka pre deti a dorast.

STÁLE OBOHACUJEME SVOJE DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Prezrite si ponuku kurzov Nutri Academy

Lektor ďalšieho vzdelávania

Výživový poradca ON-LINE kurz