NAŠI LEKTORI

BUĎTE NAJLEPŠÍ VO SVOJOM OBORE

Osvedčenie o štátnej skúške z profesnej kvalifikácie Výživový poradca je celoštátne platný úradný doklad, ktorý nemá časové obmedzenie a môže ho vydávať iba autorizované zariadenie, ktoré má k tomu poverenia Ministerstva zdravotníctva ČR a SR. 

Takéto Osvedčenie potom nahrádza odborné vzdelanie, ak je vyžadované zákonom pre vydanie živnostenského oprávnenia. K tomuto Osvedčeniu možno vydať Dodatok k diplomu v anglickom jazyku. Na základe tohto certifikátu tak môžete získať zaujímavé zamestnanie v odbore prakticky po celom svete.

Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, tzv. Autorizovanými osobami. Tými sú naši lektori, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie a prax v odbore, prax v pedagogickom a psychologickom sektore a v koučovaní. Ocitáte sa teda v starostlivosti tých najpovolanejších.

KEDYKOĽVEK NÁS KONTAKTUJTE
každý pracovný deň od 9.00 do 12.00
na tel. +420775785219,
kedykoľvek emailom

PRIATEĽSKÝ A PROFESIONÁLNY KOLEKTÍV
Sme partia profesionálov, pre ktorú sa práca
stala koníčkom, so silnými sociálnymi
väzbami a rodinným zázemím

KONZULTAČNÉ HODINY
OD 9:00 DO 12:00
Môžeme sa spojiť telefonicky,
whats-app, skype alebo zoom

ING. RADKA BURDYCHOVÁ, Ph.D., MBA

Majiteľka akreditovanej vzdelávacej spoločnosti NutriAcademy, s.r.o. Organizátorka všetkých ponúkaných kurzov, ktoré profesne zastrešuje a je ich odborným garantom. Je primárnym kontaktom pre všetkých záujemcov o štúdium profesijných kurzov a taktiež pre všetky obchodné aktivity spoločnosti.

Radka Burdychová je autorizovanou osobou pre skúšky z profesijnej kvalifikácie Výživový poradca (menovaná Ministerstvom zdravotníctva), Lektor ďalšieho vzdelávania (menovaná Ministerstvom školstva), expertom Českého inštitútu pre akreditáciu pre posudzovanie zhody v skúšobných a kalibračných laboratóriách a Národným garantom kvalifikácie Asistent služby) v rámci Systému verovania kvalifikácií (menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Konzultácie a úradné hodiny: PO – PÁ 9.00 – 12.00 HOD.
Tel: (+420) 775 785 219, E-mail: info@nutri.academy

 

Doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Prodekan Mendelovej univerzity v Brne, predseda skúšobnej komisie pre štátnu
skúšku z profesijnej kvalifikácie Výživový poradca, lektor a
odborný konzultant potravinárskej časti štúdia kurzu.

 

Ing.Eva Kocurková

Člen skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z profesijnej kvalifikácieVýživový poradca.
Odborný garant a vedúci projektu potravinovej intolerancie
Kto som | Potravinové intolerancie potravinoveintolerance.cz

 

Michaela Šandová

Členka skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z profesijnej kvalifikácie výživový poradca.
Výživová špecialistka, koučka a lektorka.
Odborný garant praktickej časti štúdia a športu eventy – centrum zdravia a krásy, masáže,
kozmetika, redukcia váhy, výživové poradenstvo, potravinové intolerancie, zážitkové pobyty.

 

Ing. Hana Nechvátalová

Členka skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z profesijnej kvalifikácie Výživový poradca.
Potravinárska technologička s 25-ročnou praxou, výživová špecialistka a koučka.

 

MUDR. Magdaléna RŮŽIČKOVÁ

Odborná konzultantka.

Praktická lekárka pre deti a dorast.

 

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.