O NUTRIČNEJ AKADÉMII

Vzdelávame a vychovávame VÝŽIVOVÝCH PORADCOV, KOUČOV, LEKTOROV A ASISTENTOV VÝŽIVY, ktorí poskytujú služby na profesionálnej úrovni.

SME DRŽITEĽMI AKREDITÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA A AUTORIZÁCIE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA ČR a SR

Našou prednosťou je ľudský prístup, maximum praxe, vysoká odbornosť, tradícia v odbore (školíme už 12 rokov), vlastná publikačná činnosť a moderný prístup.

Vďaka tomu, že sa školíme v zahraničí a sledujeme moderné výživárske aj diagnostické trendy, sme veľmi inovatívni.

Učíme ľudí robiť si svoj názor a byť originálom.

 

O NUTRIČNEJ AKADÉMII
 Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie
ČO ZÍSKATE
Štátnu skúšku, Skúšku Kouč (lifestyle), Zdravotnícky pracovník
KÝM BUDETE
Profesionálnym Koučom (lifestyle), Výživovým poradcom, Lektorom, Asistentom výživy
Budete môcť poskytovať služby v oblasti zdravého životného štýlu na profesionálnej úrovni
ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI
 V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť. V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť.

NAPÍSALI SME

Sme autormi vedecko populárnych kníh, odborných publikácií a vysokoškolských skrípt.

Informácie odovzdávame odborne, ale zároveň ľudsky a s nadhľadom tak, aby ich pochopil aj začiatočník v obore.

Pre pokročilejších môže byť spôsob podávania príjemne odľahčenou formou s iným uhlom pohľadu ako tradičné učebnice a odborné texty.

V našich kurzoch vieme spojiť oboje – a preto vás to bude baviť :).

NABERÁME NOVÉ VEDOMOSTI

Aj my sa neustále vzdelávame tak, aby sme držali krok s modernými trendmi. Zároveň nedáme dopustiť na klasické základy, a predovšetkým na prax s reálnymi ľuďmi, čo nás neustále obohacuje.

Vzdelávame sa predovšetkým v zahraničí – Kalifornia, Anglicko, Nemecko, Juhoafrická republika. Navštevujeme aj tuzemské meetingy, športové podujatia, turnaje a spolupracujeme so športovými klubmi.

Sme športujúci rodičia športujúcich detí a venujeme sa tak aj výžive, koučovaniu detí a ich príprave pre život v zdravom štýle.

Kladieme dôraz na priaťeľskú atmosféru

   Autorizovaná instituce pro ČR

 

 

   Národný garant pre SR
Autorizovaná inštitúcia pre SR

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.