Online kurz: Kouč (lifestyle)

ZAČIATOK KURZU

1. 6. 2024

ŠTUDUJETE
odkiaľkoľvek
DOBA ŠTÚDIA
6 mesiacov
CENA KURZU
18.900 Kč

Rekvalifikačný akreditovaný kurz prebiehajúci dištančne, z pohodlia domova asynchrónnou formou výučby (nemusíte sedieť v danú hodinu a deň pri PC, študujete kedykoľvek sa to hodí Vám). Skúška prebieha on-line pred skúšobnou komisiou vo vopred danom termíne. Je rozdelená na on-line test (otázky sú vopred dané) a ústnu časť (nacvičujeme v kurze).

Termín ukončení přihlášek

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

%

Kto je Kouč (lifestyle)

Kouč (lifestyle) je človek, na ktorého sa ľudia obracajú, keď sa potrebujú naučiť zdravšie jesť, znížiť váhu, cítiť sa fit, odbúrať stres, venovať sa cvičenie, prejsť detoxikačným programom, odnaučiť sa fajčiť, zbaviť sa závislosti na kofeínu alebo predísť chronickému ochoreniu (diabetes, osteoporóza, metabolický syndróm, kardiovaskulárne choroby).

 

Kouč (lifestyle) je ale aj človek, ktorý pomôže prekonať krízu, povzbudzuje, pomáha nachádzať nové riešenia a rozvíjanie osobnosti. Kouč (lifestyle) je priateľ na ceste k zdraviu a dobrej kondícii, je to vlastnevýživový poradca, psychológ a kouč v jednom. Mať kouča znamená, že na nič nebudete nikdy sami! Preto je úlohou kouča mať tiež psychologické a sociologické vzdelanie, musí pomôcť s odbúraním nielen fyzického, ale aj emočného stresu cestou rozvoja duše a intelektu.

 

O NUTRIČNEJ AKADÉMII
 Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie
ČO ZÍSKATE
Skúšku Kouč (lifestyle)
KÝM BUDETE
Profesionálnym Koučom (lifestyle).
Budete môcť poskytovať služby v oblasti zdravého životného štýlu na profesionálnej úrovni
ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI
 V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť. V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť.

O KOUČOVI

Odbor Kouč (lifestyle), teda Kouč zdravého životného štýlu, je novým dynamicky sa rozvíjajúcim odborom v zahraničí, predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy.

V Nemecku a Rakúsku má tento odbor názov Ekotrofologie (Öeckotrophologie).

Odbor Kouč (lifestyle) sa zatiaľ nedá v ČR a SR kvalitne študovať, chýbajú zodpovedajúce odbory na vysokých školách.
Preto sme sa vyškolili v zahraničí, pridali 15 ročné praktické skúsenosti a otvárame pre vás tento moderný odbor v rámci štúdia v našej spoločnosti.

Osnova kurzu

Osobnosť kouča, štruktúra koučovacieho rozhovoru, podstata koučovania, otázky pre koučovanie, stanovovanie cieľov. Mimika a reč tela – ako to využiť pri koučovaní. Zrkadlenie. Mentoring, psychoterapia, poradenstvo, leadership – vymedzenie pojmov.
Kouč, rola a kompetencie kouča
Etický kódex kouča, komunikácia, ego a vnútorné osobnosti, mozog a jeho fungovanie
Emócie
Strach a stresové hormóny, práca kouča so stresom
Vstupný dotazník
Karta klienta, diagnostika, psychosomatická mapa problémov, somatotypy, metabolické typy, psychológia osobnosti a osobnostná typológia – identifikácia slabých a silných stránok klienta.
Administratíva, právne základy a starostlivosť o klienta
Záznamy zo sedenia, GDPR, obchodné podmienky, informácie na webe, Práca s klientom mimo koučovacieho sedenia – telefonovanie, emailing, oslovovanie nových zákazníkov, prezentácie a PR v sociálnych sieťach.
Koučovacie techniky
Načúvanie a rekapitulácia, reálne stanovenie cieľov, práca s psychikou, správne pokladanie otázok, metóda GROW, Kolo života, Os života, mentálne bloky a myšlienkové vzorce. Škálovanie. Plánovanie a osi plánovania. Dosledovanie a spätná väzba. Tvorba zoznamov, dodržiavanie a merateľnosť čiastkových úloh a cieľov, zapojenie emócií a zmyslov. Názorné videá a metodické listy.
Komunikačné techniky v priestore
GROW v priestore, osi plánovania – názorné videá a metodické listy.
Grafické koučovacej techniky
Vizualizácia ciele, Vision boardy
Business koučing + lektorská činnosť
Mapy a osi plánovania, Myšlienkové mapy, Time management, Business stratégie. Cenník, výberové konania.

O online kurze Kouč (lifestyle)

Kurz zahrnuje teoretické informace i praktické dovednosti. Během kurzu se naučíte jak funguje lidská psychika, co je to vlastně koučování, osvojíte si základní univerzální metody koučování, dozvíte se něco o svém vlastním psychologickém nastavení a o tom, proč vám fungují či nefungují pracovní či osobní vztahy. Naučíte se poznat svoje silné stránky a na těch slabých zapracovat a využít ve svůj vlastní prospěch.

Rozšíříte si možnosti, jak pracovat s klienty v oblasti zdravého životního stylu, především v oblasti psychiky. Budete vědět, jak funguje lidská psychika při různých dietách, půstech, poruchách příjmu potravy a jak s tím v praxi pracovat.

Kurz obsahuje i Lifestylové části Praktická škola výživy, Keto a low carb diety a Probiotika.

Všechny tyto lifestylové kurzy jsou mj. schváleny také Českou asociací sester pro vzdělávání zdravotníků nelékařů.

čo sa naučíte

Naučíme vás univerzální psychologické nástroje práce s lidmi (klienty). Během kurzu pořešíme vaše osobní i pracovní cíle. Dobrý kouč totiž napřed musí dobře poznat sám sebe, svoje silné i slabé stránky, svoji osobnostní typologii – co mu funguje, co nefunguje. Teprve potom může být dobrým koučem a oporou svým klientům. Při studiu využíváte osobní supervizi Radky Burdychové.

Pomůžeme vám, na vlastním příkladu, pochopit fungování lidské psychiky tak, abyste tuto znalost mohli využít při vedení klientů v dosažení jejich cílů v oblasti zdravého životního stylu. Naučíte se také rozeznat situace, kdy koučink efektivně používat a kdy ne – kdy je nutné zapojit poradenství či mentoring.

Absolvovanie kurzu a čo ďalej

Už počas kurzu si ujasníte osobné aj pracovné priority, zlepší sa vám osobný život a tým budete dobrým koučom a supervízorom pre svoje okolie. Poznatky získané v kurze využijete v celom svojom nasledujúcom živote, predovšetkým pri rozjazde nového podnikania alebo obohatení existujúceho biznisu. Zarobíte viac peňazí. Učíme efektívne, máme vlastné študijné materiály, skriptá, metodické listy a videá.

KOUČ (LIFESTYLE) S OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII

Študujúci v tomto kurze dostávajú edukačné materiály, úlohy, metodické listy, návod na sústavné teoretické štúdium a prepracovaný systém úloh.
Pretože sa študujúci nezúčastňujú výučby fyzicky, komunikácia prebieha emailom, telefonicky, cez Whatsapp či ZOOM, v našom Študijnom online centre. Študujúci si priebežne plní pokyny a domáce úlohy a samozrejme má možnosť učivo priebežne konzultovať.


Štúdium tak možno absolvovať 100% on-line (teda dištančne, nemusíte sedieť v danú hodinu pri PC, študujete si podľa svojich časových možností). Štúdium je ukončené Certifikátom Life style coach alebo Osvedčením o rekvalifikácii Kouč.
Na všetkých kurzoch používame vlastné edukačné materiály, ktorých autorkou je Radka Burdychová. Každý študent Life style kouč programu dostane všetky informácie k programu a metóde Nutrirestart®.

KOUČ (LIFESTYLE) 

Kouč (lifestyle) je človek, na ktorého sa ľudia obracajú, keď sa potrebujú naučiť zdravšie jesť, znížiť váhu, cítiť sa fit, odbúrať stres, venovať sa cvičeniu, prejsť detoxikačným programom, odnaučiť sa fajčiť, zbaviť sa závislosti na kofeínu alebo predísť chronickému ochoreniu .
V kníhkupectvách a na internete sa to len hemží zaručenými diétami a cvičebnými programami, väčšina kníh podáva skreslené informácie, je zle preložená či pochopená z cudzojazyčného originálu, informácie sú poskytované a odovzdávané nekvalifikovanými ľuďmi s prinajmenšom pochybným, alebo dokonca žiadnym vzdelaním v odbore a bez praxe . Susedky a kamarátky si radia zaručené diéty a detoxikačné postupy, ktoré na ne “zabrali”, to všetko bez akéhokoľvek rešpektu k individualite a typológii človeka, bez základných znalostí zloženia potravín a ich účinku.
Kto by mal teda poradiť? Na koho sa obrátiť? V zahraničí už to vedia, obracia sa na Life Style kouča (nemecký ekvivalent Öeckotropholog alebo Heilpraktiker).

KOUČ (LIFESTYLE)

Kouč (lifestyle) je ale aj človek, ktorý pomôže prekonať krízu, povzbudzuje, pomáha nachádzať nové riešenia a rozvíjanie osobnosti. Kouč (lifestyle) je priateľ na ceste k zdraviu a dobrej kondícii, je to vlastnevýživový poradca, psychológ a kouč v jednom. Mať kouča znamená, že na nič nebudete nikdy sami! Preto je úlohou kouča mať tiež psychologické a sociologické vzdelanie, musí pomôcť s odbúraním nielen fyzického, ale aj emočného stresu cestou rozvoja duše a intelektu.

KOUČ (LIFESTYLE) 

Tento odbor bude v nasledujúcich rokoch veľmi rozvíjaný, pretože v zahraničí už viac ako 10 rokov úspešne funguje. Napr. v Nemecku bola ešte pred 15 rokmi podobná situácia ako u nás, ale s rozvojom preventívnych programov poisťovní nastal masový rozvoj tohto odboru. Počas štúdia Kouč (lifestyle) sa zoznámite nielen s účinnými nástrojmi pokročilej nutričnej starostlivosti o seba i klientov, ale aj s problematikou očistných programov a pôstov, emocionálneho odkyslenia a nástrojov na odblokovanie psychických vzorcov správania, ktoré sa môžu ukladať a zobrazovať v psychosomatických problémoch ľudského tela.

Celé štúdium je doplnené aj o moderné diagnostické metódy ľudského zdravia. Na všetkých kurzoch používame vlastné edukačné materiály, ktorých autorkou je Radka Burdychová. Každý študent Kouč (lifestyle) programu dostane všetky informácie k programu a metóde Nutrirestart®.

NABERÁME NOVÉ VEDOMOSTI

Aj my sa neustále vzdelávame tak, aby sme držali krok s modernými trendmi. Zároveň nedáme dopustiť na klasické základy, a predovšetkým na prax s reálnymi ľuďmi, čo nás neustále obohacuje.

Vzdelávame sa predovšetkým v zahraničí – Kalifornia, Anglicko, Nemecko, Juhoafrická republika.

Navštevujeme aj tuzemské meetingy, športové podujatia, turnaje a spolupracujeme so športovými klubmi.

Sme športujúci rodičia športujúcich detí a venujeme sa tak aj výžive a koučovanie detí a ich príprave pre život v zdravom móde.

O kurze Kouč

On-line kurz Kouč (lifestyle) je zakončený Osvedčením o rekvalifikácii Kouč, ktorý získate za splnenie všetkých úloh a koučovacích sedení v kurze, s neobmedzenou platnosťou. Akreditovaná skúška sa koná prezenčne pred skúšobnou komisiou stanovenou Ministerstvom školstva.

Absolvovaním tejto skúšky získavate oficiálne vzdelanie Kouč. Študujúci v tomto kurze dostávajú edukačné materiály, úlohy, metodické listy, návod na. sústavné teoretické štúdium a prepracovaný systém úloh. Pretože sa v kurze učia predovšetkým psychologické nástroje a metódy, je dôležité, aby ste mali aspoň základné znalosti z oblasti výživy a pohybu, znalosť nastavovania a tvorby jedálničkov a základná znalosť práce s nutričným softvérom.

V tomto kurze budujeme na týchto znalostiach. V prípade, že tieto znalosti nemáte, odporúčame vopred absolvovať on-line kurz Výživový poradca, ale nutná podmienka štúdia to nie je.

Podrobnejšie informácie

Tento kurz si môže urobiť úplne každý človek zaujímajúci sa o zdravý životný štýl, stravu, pohyb a zdravú psychiku – jednoducho starostlivosť o telo a dušu.
A to bez ohľadu na vek, vzdelanie, sociálnu situáciu, v pokoji a pohode vlastného domova.

Odpadajú vám tým náklady na cestovanie, ubytovanie a nemusíte sa starať o to čo na seba, kde budete jesť, kto postráži vaše deti či vyvenčí psa alebo komu sa budete musieť spovedať z vášho záujmu o svoj osobný rast. Alebo od koho sa nakazíte alebo či porušíte nariadenia vlády. Výučba neprebieha tak, že musíte v určitom čase sedieť pri počítači (ako je tomu zvykom v škole). Môžete si študovať vlastným tempom, v čase, ktorý vyhovuje Vám a naozaj odkiaľkoľvek. Pretože sa študujúci nezúčastňujú výučby fyzicky, komunikácia prebieha emailom, telefonicky, v našom Študijnom centre a cez ZOOM.

Študujúci si priebežne plní pokyny a úlohy, ktoré sa preberajú na osobných i skupinových on-line sedeniach s lektorom. Počas kurzu pracujú poslucháči aj vo dvojiciach (on-line), pod vedením lektora. Časovo sa sedenia vždy dohovárajú včas dopredu – rešpektujeme osobný život, prípadne časový posun u študujúcich zo zahraničia. Štúdium je ukončené Osvedčením o rekvalifikácii Kouč (v prípade prezenčej skúšky). Na všetkých kurzoch používame vlastné edukačné materiály, ktorých autorkou je Radka Burdychová. Dostanete aj zoznam odporúčanej literatúry k lepšiemu pochopeniu jednotlivých tém. Každý študent Life style kouč programu dostane tiež všetky informácie k programu a metóde Nutrirestart®.

Pomůžeme vám, na vlastním příkladu, pochopit fungování lidské psychiky tak, abyste tuto znalost mohli využít při vedení klientů v dosažení jejich cílů v oblasti zdravého životního stylu. Naučíte se také rozeznat situace, kdy koučink efektivně používat a kdy ne – kdy je nutné zapojit poradenství či mentoring.

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.