O nutriční akadémii

 

Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy

ON-LINE KURZ LIFESTYLE COACH S CERTIFIKÁTOM a OSVEDČENÍM O REKVALIFIKÁCII ZA AKČNÚ CENU €777

Odbor Life Style kouč, teda Kouč zdravého životného štýlu, je novým dynamicky sa rozvíjajúcim odborom v zahraničí, predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy.

V Nemecku a Rakúsku má tento odbor názov Ekotrofologie (Öeckotrophologie).

Odbor Life Style kouč sa zatiaľ nedá v ČR a SR kvalitne študovať, chýbajú zodpovedajúce odbory na vysokých školách.

Preto sme sa vyškolili v zahraničí, pridali 15 ročné praktické skúsenosti a otvárame pre vás tento moderný odbor v rámci štúdia v našej spoločnosti.

O online kurze Life style kouč

Kurz zahŕňa teoretické informácie aj praktické zručnosti. Počas kurzu sa naučíte ako funguje ľudská psychika, čo je to vlastne koučovanie, osvojíte si základné univerzálne metódy koučovania, dozviete sa niečo o svojom vlastnom psychologickom nastavení a o tom, prečo vám fungujú či nefungujú pracovné či osobné vzťahy. Naučíte sa spoznať svoje silné stránky a na tých slabých zapracovať a využiť vo svoj vlastný prospech.

Rozšírite si možnosti, ako pracovať s klientmi v oblasti zdravého životného štýlu, predovšetkým v oblasti psychiky. Budete vedieť, ako funguje ľudská psychika pri rôznych diétach, pôstoch, poruchách príjmu potravy a ako s tým v praxi pracovať.

Čo sa naučíte?

Naučíme vás univerzálnym psychologickým nástrojom práce s ľuďmi (klientmi). Počas kurzu poriešime vaše osobné aj pracovné ciele. Dobrý kouč totiž najprv musí dobre poznať sám seba, svoje silné i slabé stránky, svoju osobnostnú typológiu – čo mu funguje, čo nefunguje. Až potom môže byť dobrým koučom a oporou svojim klientom.

Pri štúdiu využívate osobnú supervíziu Radky Burdychovej. Pomôžeme vám na vlastnom príklade pochopiť fungovanie ľudskej psychiky tak, aby ste túto znalosť mohli využiť pri vedení klientov v dosahovaní ich cieľov v oblasti zdravého životného štýlu.

Naučíte sa tiež rozoznať situácie, kedy koučing efektívne používať a kedy nie – kedy je nutné zapojiť poradenstvo či mentoring.

Absolvovanie kurzu a čo ďalej

Už počas kurzu si ujasníte osobné aj pracovné priority, zlepší sa vám osobný život a tým budete dobrým koučom a supervízorom pre svoje okolie.

Poznatky získané v kurze využijete v celom svojom nasledujúcom živote. Učíme efektívne, máme vlastné študijné materiály, skriptá, metodické listy a videá.

Program je financovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a štátneho rozpočtu ČR

Napsali o nás

Tornádo se nám vyhlo, jsme 25 km daleko. Ale byla to síla, jako když stojíš pod mostem a nad Tebou jede nákladní vlak. Dvě hodiny souvislého dunění, do toho přicházejí fotky popadaných domů Tvých kamarádů.. pak si uvědomuješ, že to co můžeš předat svým dětem není majetek, ale vědomosti, zkušenosti, láska a víra.

Zpětně děkuji za velké nakopnutí v Nutriacademy. Znalost toho co jím a proč a jak jsem v souladu se Zemí je jediná zbraň obyčejného člověka.  To všechno, co nás potkává poslední dvaroky není rozmar přírody. Všechno to co vím šířím dál.

Radomíra Niko

Kurz Life style coach jsem si  proto, abychom měli co nejširší nabídku našim klientům. Kurz Life style kouč byl poměrně náročný, nikoliv obsahově, ale z hlediska sebereflexe člověka. Bylo nutné si uspořádat nejdříve přístup a smýšlení o sobě, aby bylo možné následně pomáhat lidem. V průběhu kurzu, který trval přibližně půl roku jsem se naučila spoustu důležitých věcí především o lidské povaze, což je v mé práci nesmírným přínosem.

Když se kurz chýlil ke konci, měli jsme velice zajímavý seminář Odkyselení a detoxy. To mě zaujalo. Jako žena, která neustále řeší svojí váhu, vzhled a především jako majitelka fitness centra chci a musím vypadat dobře a to mě vedlo k tomu, že jsem se přihlásila nakonec i do kurzu Poradce pro výživu. Tento kurz jsem si udělala především pro sebe a svou rodinu, ale využívám tyto znalosti samozrejmě i v práci s klienty, kteří k nám do EM studia v Kolíně chodí cvičit.

Erika Horelová

Absolvovala jsem kurz koučování a zúčastnila se mnoho seminářů a workshopů osobního rozvoje. Ale kurz Life style kouč, to jsem považovala za výzvu, zejmén a kvůli psychosomatice a emocím. Psychosomatiku považuji za komplexnější téma než koučování, patří sem i vztahy a sociální vazby, spiritualita a životní poslání. Poslední dobou je psychosomatika velmi populární a diskutované téma a i mě lákalo podívat se tomu víc pod pokličku. A to se povedlo.

Vzdělávání v osobním rozvoji je celoživotní práce. Ale nikdy se v našem životě nic nezmění, pokud teorii neuvedeme do praxe. I já jsem jeden čas patřila mezi ty, co přečtou stohy knih o osobním rozvoji a myslí si, že už všechno vědí a znají. Ale kurz mě přesvědčil, že tomu tak není.

Terezka Pilařová

O nás

Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, Ministerstva Zdravotníctva ČR

čo získáte?

Úspešní absolventi kurzu obdržia Certifikát s neobmedzenou celoštátnou platnosťou. Certifikátom sa
možno preukazovať aj v Slovenskej republike a celej EÚ.

kým budete

Koučom, psychológom, mentorom, učiteľom na ceste k zdraviu a dobrej kondícii

 

ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI

V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, praktickú
skúsenosť a pomoc s prípravou na skúšku

ZOZNÁMTE SA S NAMI

Kontaktujte NUTRIČNÚ AKADÉMIU a prihláste sa na online kurz Lifestyle Coach za cenu €620

Našou prednosťou je ľudský prístup, maximum praxe vysoká odbornosť, tradícia v odbore (školíme už 10 rokov), vlastná publikačná činnosť a moderný prístup.

Vďaka tomu, že sa školíme v zahraničí a sledujeme moderné výživárske aj diagnostické trendy, sme veľmi inovatívni.

Učíme ľudí robiť si svoj názor a byť originálom.

 

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

Začiatok kurzu

Začiatok kurzu: 1. 2. 2022, ukončené skúškou s certifikátom vo vyššie vypísaných termínoch. Cena kurzu €777.

Ukončenie kurzu 31.8.2022

Termín skúšky: september 2022

Odporúčaná doba štúdia je 6 mesiacov. Doba štúdia však môže byť aj dlhšia, všetko je na dohovore. "Přiskočit" môžete aj na vlastnú žiadosť v priebehu roka, stačí sa dohodnúť.

Kontaktujte NUTRIČNÚ AKADÉMIU a prihláste sa na online kurz Lifestyle Coach za Akčnú cenu €777

Ochrana osobných udajov (kliknite tu pre čítanie)

Všeobecné obchodné podmienky (kliknite tu pre čítanie)

10 + 12 =

Nutriční akademie, s.r.o.

Sídlo firmy: U Krčské vodárny 949/49, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 292 944 28