Kombinácia kurzov Kouč (lifestyle) + Výživový poradca + Lektor so štátnou skúškou

ZAČIATOK KURZU

1. 8. 2024

 

ŠTUDUJETE
odkiaľkoľvek
DOBA ŠTÚDIA
6 mesiacov
CENA KURZU
44.900 Kč

Rekvalifikačné akreditované kurzy prebiehajúce dištančne, z pohodlia domova asynchrónnou formou výučby (nemusíte sedieť v danú hodinu a deň pri PC, študujete kedykoľvek sa to hodí Vám).


Skúška Výživový poradca prebieha prezenčne pred skúšobnou komisiou vo vopred danom termíne. Je rozdelená na test, ústnu odpoveď a praktickú skúšku.


Skúška Kouč (lifestyle) prebieha on-line pred skúšobnou komisiou vo vopred danom termíne. Je rozdelená na on-line test (otázky sú vopred dané) a ústnu časť (nacvičujeme v kurze).

Skúška Lektor  prebieha prezenčne pred skúšobnou komisiou vo vopred danom termíne.

Termín ukončení přihlášek

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

%

Kto je výživový poradca

Sme Nutričná Akadémia, spoločnosť poskytujúca odborné vzdelanie v odbore výživy na špičkovej úrovni. Kurz Poradca pre výživu, ktorý ponúkame, je možné ukončiť ŠTÁTNOU SKÚŠKOU VÝŽIVOVÝ PORADCA platnou aj v SR.

Je to skúška z profesnej kvalifikácie podľa NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ, je autorizovaná Ministerstvom zdravotníctva a v súčasnej dobe je to najvyššie možné vzdelanie v odbore nutričného poradenstva, platné po celomsvete.

Teoretické informácie a praktické zručnosti

Kurz zahrňuje teoretické informácie a praktické zručnosti. Počas kurzu se naučíte zmapovať chyby vo vašem súčasnom jedálničku, diagnostikovať výživový stav ľudí, nastavit si nový jedálniček v súlade s cieľmi klienta, dozviete sa aké potraviny nakupovať a aké nie a že pojem zdravé nemusí vždy znamenať dobré pre každého.

Naučíme vás čo jesť keď chcete schudnúť alebo pribrať a ktorá výživová cesta je pre vás tá pravá. Dozviete sa, ako sa stravovať v rôznych fázach života, pri silovom či vytrvalostnom športe, v tehotenstve a pri dojčení alebo v menopauze. Všetky poznatky v kurze vedú k budovaniu silnej imunity a fyzickej aj psychickej odolnosti.

Učíme efektívne

Po absolvovaní kurzu budete mať konečne jasno v mnohých otázkach, ktoré hýbu internetom aj rodinnými diskusiami. Poznatky získané v kurze využijete v celom svojom nasledujúcom živote. Učíme efektívne, máme vlastné študijné materiály, skriptá, metodické listy, vzory výživových plánov a po celú dobu kurzu máte k dispozícii profesionálny nutričný softvér, ktorý uľahčí pochopenie tvorby jedálnych lístkov.

Opierame sa o viac ako 12 ročnú prax so vzdelávaním, a to aj v dištančnej (on-line) forme. Čerpáme z vlastnej praxe a skúseností zo zahraničia.

Kto je Kouč (lifestyle)

Kouč (lifestyle) je človek, na ktorého sa ľudia obracajú, keď sa potrebujú naučiť zdravšie jesť, znížiť váhu, cítiť sa fit, odbúrať stres, venovať sa cvičenie, prejsť detoxikačným programom, odnaučiť sa fajčiť, zbaviť sa závislosti na kofeínu alebo predísť chronickému ochoreniu (diabetes, osteoporóza, metabolický syndróm, kardiovaskulárne choroby).

 

Kouč (lifestyle) je ale aj človek, ktorý pomôže prekonať krízu, povzbudzuje, pomáha nachádzať nové riešenia a rozvíjanie osobnosti. Kouč (lifestyle) je priateľ na ceste k zdraviu a dobrej kondícii, je to vlastnevýživový poradca, psychológ a kouč v jednom. Mať kouča znamená, že na nič nebudete nikdy sami! Preto je úlohou kouča mať tiež psychologické a sociologické vzdelanie, musí pomôcť s odbúraním nielen fyzického, ale aj emočného stresu cestou rozvoja duše a intelektu.

  Kto je Lektor

  Lektor vtzv. ďalšom vzdelávaní (mimo základnú, strednú a vysokú školu) musí mať nielen odbornú skúsenosť, ale tiež vedieť pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, musí vedieť pracovať s rôznymi typmi ľudí a musí vedieť spracovať aj spätnú väzbu. Firmy za skúsených a schopných lektorov platia veľmi dobré peniaze, ale nemajú záujem o suchý výklad lektormi, ktorí sa len veľmi radi počúvajú. Je to úplne iné, než učiť v školstve, už nikde inde totiž nenájdete tak sústredených poslucháčov, ktorí dávajú pozor len preto, aby dostali skúšku alebo zápočet.
  Autorizovaná skúška oprávňuje držiteľa k plnému výkonu profesie Lektor, bez nutnosti ďalšieho pedagogického vzdelania.
  Je to skúška z profesnej kvalifikácie podľa SCP, je autorizovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy platná po celom svete.
  Kurz zahŕňa teoretické informácie aj praktické zručnosti. Počas kurzu získate nielen odbornú skúsenosť, naučíte sa pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, naučíte sa pracovať s rôznymi typmi ľudí a spracovávať spätnú väzbu.

    

   O NUTRIČNEJ AKADÉMII
    Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
   Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
   S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie

   ČO ZÍSKATE
   Skúšku Kouč (lifestyle) + Štátnu skúšku Lektor a výživový poradca

   KÝM BUDETE
   Profesionálnym Koučom (lifestyle), Profesionálnym výživovým poradcom, Profesionálnym Lektorom
   Budete môcť poskytovať služby v oblasti zdravého životného štýlu na profesionálnej úrovni
   ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI
    V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť. V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť.

   Kombinácia kurzov Kouč (lifestyle) + Výživový poradca + Lektor

   Dokonalá kombinácia na seba naväzujúcich kurzov Vám zaistí vzdelanie použitelné tak v bežnom živote pre vlastné potreby a svojich najbližších, ako aj na profesionálnej úrovni.

   Tento kurz Vám zaistí vedomosti, ktoré sa prelínajú. Ako výživový poradca dokážete určiť správnu stravu, nastaviť jedálniček, ako Kouč nastavíte myseľ pre správne fungovanie, ako lektor dokážete správne učiť . Touto kombináciou zvyšujete šancu pre úspešný výsledok, ktorý očkáva klient.

   Vstúpte do sveta profesionálov…

   Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

   Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
   Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

   V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

   Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

     VÝUKOVÁ VIDEA
   Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

     VÝUKOVÁ VIDEA
   E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

     ZPĚTNÁ VAZBA
   V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

     ZKOUŠKA
   Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

     KONZULTACE
   V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

     PROFI SOFTWARE FITLINE
   Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

     SKRIPTA
   Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

     STUDIJNÍ CENTRUM
   Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.