Online kurz: Výživový poradca so štátnou skúškou, alebo certifikátom

ZAČIATOK KURZU

1. 6. 2024

ŠTUDUJETE
odkiaľkoľvek
DOBA ŠTÚDIA
3 mesiace
CENA KURZU
14.900 Kč / 10.900 Kč

Rekvalifikačný akreditovaný kurz prebiehajúci dištančne, z pohodlia domova asynchrónnou formou výučby (nemusíte sedieť v danú hodinu a deň pri PC, študujete kedykoľvek sa to hodí Vám). Skúška prebieha prezenčne pred skúšobnou komisiou vo vopred danom termíne. Je rozdelená na test, ústnu odpoveď a praktickú skúšku.

Rozdiel medzi kurzom so štátnou skúškou (14900Kč) a kurzom s certifikátom (10900Kč) je len v rozdielnom ukončení kurzu. Obsahovo sa kurzy nelíšia.

Kurz výživový poradca trvá štandardne 3 mesiace av študijnom centre nájdete informácie o tom, akým tempom by ste mali študovať a kedy odovzdávať úlohy z praxe. Študijná doba je odporúčaná, nie úplne záväzná. Ak neodovzdáte úlohy včas, nič sa nedeje, odovzdáte ich neskôr. Kurz je možné za poplatok predĺžiť (2,5 tis/mesiac) alebo v prípade potreby skrátiť. Certifikáty generujeme automaticky po uplynutí štandardnej 3-mesačnej doby Vášho štúdia, pokiaľ máte odovzdané všetky úlohy a splnené všetky testy.

BONUSOVÝ KURZ  PRVEJ POMOCI

Kurz prvej pomoci je nepovinnou súčasťou kurzu Výživového poradcu. Kurz obsahuje 2x skripta a test.

Termín ukončení přihlášek

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

%

Kto je výživový poradca

Sme Nutričná Akadémia, spoločnosť poskytujúca odborné vzdelanie v odbore výživy na špičkovej úrovni. Kurz Poradca pre výživu, ktorý ponúkame, je možné ukončiť ŠTÁTNOU SKÚŠKOU VÝŽIVOVÝ PORADCA platnou aj v SR.

Je to skúška z profesnej kvalifikácie podľa NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ, je autorizovaná Ministerstvom zdravotníctva a v súčasnej dobe je to najvyššie možné vzdelanie v odbore nutričného poradenstva, platné po celomsvete.

Teoretické informácie a praktické zručnosti

Kurz zahrňuje teoretické informácie a praktické zručnosti. Počas kurzu se naučíte zmapovať chyby vo vašem súčasnom jedálničku, diagnostikovať výživový stav ľudí, nastavit si nový jedálniček v súlade s cieľmi klienta, dozviete sa aké potraviny nakupovať a aké nie a že pojem zdravé nemusí vždy znamenať dobré pre každého.

Naučíme vás čo jesť keď chcete schudnúť alebo pribrať a ktorá výživová cesta je pre vás tá pravá. Dozviete sa, ako sa stravovať v rôznych fázach života, pri silovom či vytrvalostnom športe, v tehotenstve a pri dojčení alebo v menopauze. Všetky poznatky v kurze vedú k budovaniu silnej imunity a fyzickej aj psychickej odolnosti.

Učíme efektívne

Po absolvovaní kurzu budete mať konečne jasno v mnohých otázkach, ktoré hýbu internetom aj rodinnými diskusiami. Poznatky získané v kurze využijete v celom svojom nasledujúcom živote. Učíme efektívne, máme vlastné študijné materiály, skriptá, metodické listy, vzory výživových plánov a po celú dobu kurzu máte k dispozícii profesionálny nutričný softvér, ktorý uľahčí pochopenie tvorby jedálnych lístkov.

Opierame sa o viac ako 12 ročnú prax so vzdelávaním, a to aj v dištančnej (on-line) forme. Čerpáme z vlastnej praxe a skúseností zo zahraničia.

 

O NUTRIČNEJ AKADÉMII
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie
ČO ZÍSKATE
Štátnu skúšku výživový poradca
KÝM BUDETE
Profesionálnym výživovým poradcom.
Budete môcť poskytovať služby v oblasti zdravého životného štýlu na profesionálnej úrovni
ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI
 V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť. V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť.

On-line kurz Poradca pre výživu je zakončený Autorizovanou štátnou skúškou z profesnej kvalifikácie Výživový poradca, podľa národnej sústavy kvalifikácií. Skúška sa koná prezenčne pred skúšobnou komisiou autorizovanou Ministerstvom zdravotníctva.

Absolvovaním tejto skúšky získavate v SR zatiaľ najvyšší štandard vzdelania v odbore výživového poradenstva, platný po celom svete.

PODROBNEJŠIE O KURZE VÝŽIVOVÝ PORADCA SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Tento kurz Poradca pre výživu si môže urobiť úplne každý človek zaujímajúci sa o zdravý životný štýl, výživu, pohyb a zdravú psychiku – jednoducho o starostlivosť o telo i dušu.

A to bez ohľadu na vek, vzdelanie, sociálnu situáciu, v pokoji a pohode vlastného domova.
Odpadajú vám tým teda aj náklady na cestovanie, ubytovanie a nemusíte sa starať o to čo na seba, kde budete jesť, kto postráži vaše deti či vyvenčie psa alebo komu sa budete musieť spovedať z vášho záujmu o svoj osobný rast.

Alebo od koho sa nakazíte alebo či porušíte nariadenie vlády. Výučba neprebieha tak, že musíte v určitom čase sedieť pri počítači (ako je tomu zvykom v škole).

Môžete si študovať vlastným tempom, v čase ktorý vyhovuje Vám a naozaj odkiaľkoľvek (máme študentov aj z Kostariky alebo Nového Zélandu, kde je časový posun).

Osnova kurzu

V kartách nižšie nájdete podrobné informácie o obsahu kurzu s podrobným rozpisom tém.

Obsah kurzu Poradca pre výživu

Obsah kurzu Poradca pre výživu, akreditácia MŠMT-8129/2019-1/105
(150 školských hodín, kombinovaná forma výuky)

Úvod do výživy človeka
História výživy v priebehu vývoja ľudstva, vplyv výživy na zdravie a vývoj
človeka, výživové nároky v priebehu života

Základy biochémie
Základné pojmy a terminológia v oblasti výživy:  sacharidy, cukry,
vláknina, bielkoviny, tuky, vitamíny a stopové prvky, minerálne látky,
ich doporučený príjem, návrh individuálneho príjmu, ich obsah v
potravinách, metabolizmus živín

Fyziológia
Funkcia a stavba vnútorných orgánov, trávenie a vstrebávanie jednotlivých
živín, fungovanie nášho tela z hľadiska trávenia, fyziológie tráviacej sústavy

Technológia potravín
Ako sa potraviny vyrábajú, spracovávajú a čo sa do nich pridáva. Odhad
výživové hodnoty jednotlivých potravín, odhad obsahu jednotlivých živín.
K dispozícii je program Fitlínia s rozsiahlou databázou potravín, v ktorom
budeme navrhovať konkrétne jedálničky.
Cereálie a výrobky z nich, strukoviny, okopaniny, spracovanie mäsa a
mäsových výrobkov, mliekarenské technológie (spracovanie mlieka, výroba
mliečnych výrobkov, syrov, masla), technológie tukov (suroviny, rafinácie),
nové typy potravín – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

Bezpečnosť a značenie potravín
Úprava potravín a príprava pokrmov, správna hygienická manipulácia s
potravinami, uchovanie potravín, chemické látky v potravinách – cudzorodé
látky, aditíva, kontaminanty), značenie potravín

Základy výživy človeka
Výživové dávky a odporúčania u rôznych skupín obyvateľstva a individuálne
nutričné potreby a odporúčania. Prax – nácvik navrhnutie stravovacích a
pohybových plánov. Zásady racionálnej výživy.

Špecifiká výživy niektorých subpopulácii
Výživa tehotných a dojčiacich žien a detí do 6 rokov, výživa v starobe,
športová výživa. Prax – nácvik navrhnutia jedálnička.

Doplnky stravy
Prehľad, formy, odporúčania pre jednotlivé cieľové skupiny. K tejto
téme máme spracované vlastné výukové skriptá, ktoré dostanú všetci
poslucháči kurzu ako zvláštny bonus.

Alternatívne smery vo výžive
Prehľad, odporúčania a suplementácia pre jednotlivé cieľové skupiny.
Vegetariánstvo, vegánstvo, suplementácia, vitariánstvo a tzv. raw food,
adt.

Diétne stravovacie režimy
Metabolický syndróm, prevencia kardiovaskulárnych ochorení, diabetes
mellitus, osteoporóza, najčastejšie alergie a intolerancie, tvorba
konkrétnych racionálnych jedálnych lístkov s pomocou profesionálneho nutričného
softvér. Každý poslucháč si v rámci kurzu vlastnoručne vytvorí takýto
jedálniček a naučia sa ho vytvoriť aj pre svojich klientov, zákazníkov alebo
rodinných príslušníkov.

Psychika a výživa
Ako bojovať s tým, čo je v hlave. Potravné správanie, psychogénne poruchy
príjmu potravy. Koučing ako účinný nástroj na riešenie psychologických
aspektov výživy.

Detoxikácia organismu
Odkyslenie, detoxy a pôsty

Dbáme na praktické znalosti

PRÁCA S KLIENTOM

Moderné diagnostické metódy vo výžive, hodnotenie stavu výživy
klienta, somatotypy, nutričný softvér a kalorické tabuľky, vstupné
pohovor a náležitosti práce s klientom. Typológia klienta, rôzne
telesné typy, meranie vybraných telesných znakov, stanovenie
výživového stavu človeka – diagnostika. Pre diagnostiku je využitý
lekársky certifikovaný prístroj Jawon Medical alebo Inbody (analógia
prístroje Bodystat, ktorý poznáte z televíznych obrazoviek). Každý
poslucháč je na prístroji zmeraný a naučí sa interpretovať
výsledky merania – stanovenie množstva tuku v tele, stanovenie
množstvo aktívnej telesnej hmoty, stanovenie minimálnej
individuálne energetické potreby. Analýza existujúceho
jedálnička a interpretácia/zdôvodnenie chýb – KAŽDÝ POSLUCHÁČ SA
NAUČÍ VYHODNOTIŤ SVOJ VLASTNÝ JEDÁLNIČEK, VYHODNOTIŤ V ŇOM CHYBY
A NAVRHNÚŤ SÁM PRE SEBA OPTIMÁLNE RIEŠENIE STRAVOVACIEHO A
POHYBOVÉHO PLÁNU. KAŽDÝ POSLUCHÁČ SA NAUČÍ TO ISTÉ VYHODNOTIŤ A
NAVRHNÚŤ PRE SVOJICH KLIENTOV, ZÁKAZNÍKOV ALEBO RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV.

STRAVOVACIE PLÁNY A ICH TVORBA

Praktický nácvik. V RÁMCI KURZU OBDRŽÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK AJ
VZOROVÉ JEDÁLNIČKY.

ŠPECIFIKÁ STRAVOVACÍCH PLÁNOV

Športová výživa, energetické požiadavky, potreby základných
živín pri rôznych typoch športov, potreby tekutín a elektrolytov
pri rôznych typoch športov, potreby vitamínov a minerálnych látok
pri rôznych typoch športov, výživové doplnky, najčastejšie
chyby v jedálničku športovcov, analýza chýb,TVORBA KONKRÉTNÝCH
JEDÁLNIČKOV. KAŽDÝ POSLUCHAČ SA NAUČÍ TVORIŤ ŠPORTOVÝ
JEDÁLNIČEK, PRÍPADNE ICH PREPOJIŤ S TRÉNINGOVÝMI CIEĽMI.

STRAVOVANIE V NEŠTANDARDNÝCH SITUÁCIACH, REDUKČNÁ VÝŽIVA A
SÚČASNÉ DIÉTNE TRENDY

Vyhodnotenie súčasného jedálnička, analýza chýb, nové
nastavenie, tvorba konkrétnych redukčných jedálnych lístkov,
rysovanie v športe, rôzne typy diét – keto a low carb stravovanie.
Energetický výdaj a ako ho merať. Optimálna tepová frekvencia pre
chudnutie. Cvičenie, ktoré funguje. Monitoring výsledkov. Odkyslenie.
Vhodné doplnky stravy. Čo jesť a čo nejesť pri chudnutí a
rysovanie.PRAKTICKÁ TVORBA JEDÁLNIČKU.

150 STUDIJNÍCH HODIN

Tolik času byste měli kurzu minimálně věnovat samostudiům pokud jste úplný nováček.

PRAKTICKÉ VIDEA

V kurzu Vám budeme předávat praktické informace systémem osvědčených videí pro prohloubení znalostí v každé části výuky.

KONZULTAČNÍ HODINY

V případě potřeby jsme k dispozici Každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě (možnost io víkendu)

INFORMÁCIE

Začiatok kurzu: vždy ku prvámu dňu v mesiaci, ukončené skúškou vo vypísaných termínoch. Skúšku je možné za poplatok 4.000Kč kedykoľvek zopakovať alebo preložiť na iný termín. Štátnu skúšku je možné vykonať v Prahe, v Brne, Kroměříži a Hradci Králové Jeden deň pred začatím kurzu Vám pošleme emailom prístupové údaje do študijného centra

NAŠI ABSOLVENTI O NÁS NAPÍSALI

Ráda bych touto cestou poděkovala Nutriční akademii za skvělou zkušenost s ONLINE kurzem Výživového poradce.
Trošku jsem se bála, že mi online nebude vyhovovat, díky komunikaci a možna i nepochopení látky. Musím ale říci, že Nutriční akademie to má opravdu připravené na jedničku!
Naše školitelka, paní ředitelka Radka Burdychová, byla vždy ochotná , vstřícná a vždy nápomocná!! Vše bylo super připravené.
Nebyl na nás také časový nátlak, což jsem velice ocenila. Jelikož žiji v Německu, kde je toto zaměření (zaměstnání) velmi populární a žádané , chtěla jsem najít online kurz v ČR , který by byl na vysoké uúrovni i přes to, že se budu učit online. Nutriční akademie to splnila na 100%!!!
Takže pokud ještě někdo váhá , zdali to zvládne tak už neváhej a dej se do toho. Zdokonalíš se a otevře ti to jiné obzory , jak v privátním tak v pracovním životě!!! Moc Dekuji Nutriční akademii za skvělý kurz!!!

Andina Pavlovová – (žije v Německu)

Jsem absolventka kurzu Poradce pro výživu a mohu jen doporučit!! Ten to kurz mě 100% připravil na práci v oboru. Dozvěděla jsem spoustu věcí jak z teorie tak i z praxe. Kurz naplnil mé očekávání a ještě mě mile překvapil. Tento kurz bych doporučila i lidem, kteří se zajímají pouze o zdravé stravování a celkově zdravý životní styl. Děkuji a vřele doporučuji!

Dominika Moravcová – pracuje v síti nutričních poraden NutriAdapt

 

Děkuji Nutriční akademii za skvělou spolupráci a mnohé inspirace. Tématem zdravotní prevence se jako zdravotník zabývám téměř 30 let a díky vašim tipům ohledně výživy a potravin mi hodně věci do sebe zapadlo. Těším se na vaše další kurzy.

Andrea Kindermann, www.superimunita.cz Andrea Kinderman – (zdravotník)

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

INFORMÁCIE KU KURZU VÝŽIVOVÝ PORADCA SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Začiatok kurzu: vždy ku prvámu dňu v mesiaci, ukončené skúškou vo vypísaných termínoch. Skúšku je možné za poplatok 4.000Kč kedykoľvek zopakovať alebo preložiť na iný termín.

Štátnu skúšku je možné vykonať v Prahe, v Brne, Kroměříži a Hradci Králové.

Jeden deň pred začatím kurzu Vám pošleme emailom prístupové údaje do študijného centra.

TERMÍNY SKÚŠOK

Praha

22. 6. 2024

18.5. 2024

8.9.2024

 

Brno

27.7.2024

29.9.2024

H. Králové

12.5.2024

Kroměříž

————–
————–

Informácia ku štátnej skúške

Informácie o štátnej skúške z profesijnej kvalifikácie nájdete vo videách na konci študijného centra. Skúška sa koná vždy presenčne vo vopred zvolenom termíne. K štátnej skúške je potrebné priniesť originál prihlášky na skúšku, občiansky preukaz a overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (možno overiť aj na Czech pointe). Tieto doklady sú povinné, bez nich nemôže byť uchádzačovi o skúšku umožnená účasť na skúške. Pri štátnej skúške komisia tiež overuje schopnosť skúšaného vyhodnotiť a navrhnúť jedálniček v nutričnom softvéri – je na každom účastníkovi skúšky, aby si nutričný softvér (akýkoľvek) zaistil, vrátane prípadného notebooku/tabletu/mobilu, na ktorom vyhodnotenie predvedie. Na mieste skúšky je vždy Wi-fi. Našim študentom poskytujeme, v prípade že o to požiadajú, 2-dennú licenciu Fitlínie určenú na použitie na štátnu skúšku.

Základnou povinnosťou každého záujemcu o štátnu skúšku je zoznámenie sa s požiadavkami NSK pre štátnu skúšku Výživový poradca – tu nájdete aj popis, čo sa bude skúšať a akou formou.

Štátna skúška sa koná v Prahe na adrese Klimentská 50 (5 min od autobusovej stanice Florenc), v Brne na adrese Kuklenská 17, v Hradci Králové na adrese Pražská trieda 1 (roh ulice Zelená), obvykle je začiatok 9.00, ale presné informácie ešte včas dostanete mailom.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.