Kurz Kouč (lifestyle) + Lektor ďalšieho vzdelávania so štátnou skúškou

ZAČIATOK KURZU
1.6.2024
ŠTUDUJETE
online+prezenčne
DOBA ŠTÚDIA
6 mesiacov
CENA KURZU
34.900 Kč

Termín ukončení přihlášek

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

%

Kto je lektor 

 Lektor vtzv. ďalšom vzdelávaní (mimo základnú, strednú a vysokú školu) musí mať nielen odbornú skúsenosť, ale tiež vedieť pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, musí vedieť pracovať s rôznymi typmi ľudí a musí vedieť spracovať aj spätnú väzbu. Firmy za skúsených a schopných lektorov platia veľmi dobré peniaze, ale nemajú záujem o suchý výklad lektormi, ktorí sa len veľmi radi počúvajú. Je to úplne iné, než učiť v školstve, už nikde inde totiž nenájdete tak sústredených poslucháčov, ktorí dávajú pozor len preto, aby dostali skúšku alebo zápočet.
Autorizovaná skúška oprávňuje držiteľa k plnému výkonu profesie Lektor, bez nutnosti ďalšieho pedagogického vzdelania.
Je to skúška z profesnej kvalifikácie podľa SCP, je autorizovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy platná po celom svete.
Kurz zahŕňa teoretické informácie aj praktické zručnosti. Počas kurzu získate nielen odbornú skúsenosť, naučíte sa pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, naučíte sa pracovať s rôznymi typmi ľudí a spracovávať spätnú väzbu.

 

O NUTRIČNEJ AKADÉMII
 Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie
ČO ZÍSKATE
Štátnu skúšku Lektor ďalšieho vzdelávania podľa národnej sústavy kvalifikácií
KÝM BUDETE
Profesionálnym lektorom.
Budete môcť poskytovať služby v oblasti školenia na profesionálnej úrovni
ODOVZDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI
 V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť. V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou ku skúške a praktickú skúsenosť.

Lektor

Lektorstvo je modernou profesiou, teraz veľmi žiadanou vo väčších korporátnych spoločnostiach, ale aj v bankách, technicky zameraných firmách a pod. Tieto spoločnosti sa o svojich zamestnancov starajú formou rôznych benefitov, prednášok, interných školení, s individuálnou zdravotnou, pohybovou a nutričnou starostlivosťou. Na zamestnanecké benefity možno tiež veľmi úspešne čerpať dotácie z grantov EÚ, preto sú dnes u firiem vo veľkej obľube (a samozrejme i u zamestnancov).

Firma, ktorá sa chce o zamestnancov týmto spôsobom postarať, si väčšinou najíma externých dodávateľov, ktorým môže byť tak firma, ktorá “dodá” lektorou, ale dodávateľom môže byť aj jednotlivec – špecialista na zdravý životný štýl. Lenže byť dobrým odborníkom a špecialistom v odbore ešte zďaleka nestačí na to, aby ste mohli niekde prednášať. Obzvlášť nie vo firmách, kde je dôležité aj to, aby sa ľudia pri školení bavili, aby si oddýchli a zábavnou formou a hrou vstrebali dôležité informácie. Často pri školení sedí aj zadávateľ zákazky a ak nie je spokojný, môže sa to objaviť aj na finančnom krátení zákazky alebo nepredĺžením zmluvy.

 

O Lektorovi

Lektor vtzv. ďalšom vzdelávaní (mimo základnú, strednú a vysokú školu) musí mať nielen odbornú skúsenosť, ale tiež vedieť pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, musí vedieť pracovať s rôznymi typmi ľudí a musí vedieť spracovať aj spätnú väzbu.

Firmy za skúsených a schopných lektorov platia veľmi dobré peniaze, ale nemajú záujem o suchý výklad lektormi, ktorí sa len veľmi radi počúvajú. Je to úplne iné, než učiť v školstve, už nikde inde totiž nenájdete tak sústredených poslucháčov, ktorí dávajú pozor len preto, aby dostali skúšku alebo zápočet.

Lektor ďalšieho vzdelávania je aj dobrý kouč a človek, ktorý dáva priestor druhým a vie naučiť. Autorizovaná skúška Lektor ďalšieho vzdelávania patrí do systému Národnej sústavy kvalifikácií.

Nutriční Akademie, s.r.o., je autorizovaná pre vykonávanie štátnej skúšky Lektor ďalšieho vzdelávania. Autorizovaná skúška oprávňuje držiteľa k plnému výkonu profesie Lektor, bez nutnosti ďalšieho pedagogického vzdelania.

Obsah kurzu Lektor ďalšieho vzdelávania

  • Obsah kurzu Lektor ďalšieho vzdelávania
  • Orientácia v základnej terminológii andragogiky, didaktiky, hodnotenie a meranie vo vzdelávaní dospelých a lektorských foriem a metód vo vzdelávaní dospelých
  • Zostavenie obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov, vr. z nich vyplývajúcich kompetencií
  • Rozpracovanie obsahu kurzu do minútového scenára vr. voľby didaktických pomôcok a metód výuky
  • Zisťovanie úrovne vstupných kompetencií a vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávacieho programu
  • Prezentácia vzdelávacieho obsahu s využitím interaktívneho prístupu, riešenie problémov a rozbory príkladov z praxe pomocou didaktických pomôcok
  • Príprava, riadenie a vyhodnotenie modelových situácií a metód práce so skupinou
  • Zadávanie samostatných a skupinových prác účastníkom vzdelávacieho programu
  • Hodnotenie účinnosti vzdelávania a dosiahnutie nastavených vzdelávacích cieľov a požadovaných kompetencií

Lektor ďalšieho vzdelávania

Záujemcom o kurz budú dopredu zaslané podklady (skriptá) a praktické úlohy, ktoré si prinesú so sebou splnené a nachystané k prezentácii. Pri prezenčnej výuke sa budeme venovať zásadám verejného vystupovania, psychologická práca s publikom, nacvičíme prácu s väčšou a menšou skupinou a budeme sa venovať aj reči tela, gestikulácii a mimike.
Postupne, krok po kroku, prakticky prejdeme požiadavky k štátnej skúške z profesnej kvalifikácii Lektor a nacvičíme konkrétne zručnosti a kompetencie.
V kurze nejde o to, aby ste boli uniformné roboty, ide o to, aby sme vo Vás našli jedinečný potenciál, talent a pomohli vám ho rozvinúť tak, aby oslovil cieľovú skupinu, s ktorou chcete pracovať.
Naučíme vás využiť vaše prednosti i nedokonalosti – urobiť z nich konkurenčnú výhodu.
Poradíme Vám, ako formulovať zákazky pre firmy, ako úspešne prejsť výberovým konaním a naučíme vás pracovať so spätnou väzbou.
Pre záujemcov je pripravené zázemie pre organizovanie vlastných webinárov a kurzov.

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.