Kurz lektor dalšího vzdělávání se státní zkouškou

ZAČÁTEK KURZU
1.10.2023
STUDUJETE
online+prezenčně
DOBA STUDIA
6 měsíců
CENA KURZU
12.900 Kč

Kdo je lektor

Lektor vtzv. dalším vzdělávání (mimo základní, střední a vysokou školu) musí mít nejen odbornou zkušenost, ale také umět pracovat s lidmi, volit vhodné metody výuky, volit vhodné didaktické pomůcky, musí umět pracovat s různými typy lidí a musí umět zpracovat i zpětnou vazbu. Firmy za zkušené a schopné lektory platí velmi dobré peníze, ale nemají zájem o suchý výklad lektory, kteří se jen velmi rádi poslouchají. Je to úplně jiné, než učit ve školství, už nikde jinde totiž nenajdete tak soustředěné posluchače, kteří dávají pozor jen proto, aby dostali zkoušku nebo zápočet.
Autorizovaná zkouška opravňuje držitele k plnému výkonu profese Lektor, bez nutnosti dalšího pedagogického vzdělání.
Je to zkouška z profesní kvalifikace podle SCP, je autorizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platná po celém světě.
Kurz zahrnuje teoretické informace i praktické dovednosti. Během kurzu získáte nejen odbornou zkušenost, naučíte se pracovat s lidmi, volit vhodné metody výuky, volit vhodné didaktické pomůcky, naučíte se pracovat s různými typy lidí a zpracovávat zpětnou vazbu.

 

O NUTRIČNÍ AKADEMII
Jsme držiteli autorizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a SR
Jsme držiteli autorizace Ministerstva zdravotnictví ČR a SR
S našimi kurzy máte možnost požádat o živnostenské oprávnění
CO ZÍSKÁTE
Státní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání podle národní soustavy kvalifikací
KÝM BUDETE
Profesionálním lektorem.
Budete moci poskytovat služby v oblasti školení na profesionální úrovni
PŘEDÁVÁME ODBORNOU KVALIFIKACÍ A BOHATÉ ZKUŠENOSTI
V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, pomoc s přípravou ke zkoušce a praktickou zkušenost. V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, pomoc s přípravou ke zkoušce a praktickou zkušenost.

Lektor

Lektorství je moderní profesí, nyní velmi žádanou ve větších korporátních společnostech, ale také v bankách, technicky zaměřených firmách a pod. Tyto společnosti se o své zaměstnance starají formou různých benefitů, přednášek, interních školení, s individuální zdravotní, pohybovou a nutriční péčí. Na zaměstnanecké benefity lze také velmi úspěšně čerpat dotace z grantů EU, proto jsou dnes u firem ve velké oblibě (a samozřejmě iu zaměstnanců).

Firma, která se chce o zaměstnance tímto způsobem postarat, si většinou najímá externí dodavatele, kterým může být tak firma, která “dodá” lektorou, ale dodavatelem může být i jednotlivec – specialista na zdravý životní styl. Jenže být dobrým odborníkem a specialistou v oboru ještě zdaleka nestačí k tomu, abyste mohli někde přednášet. Obzvlášť ne ve firmách, kde je důležité i to, aby se lidé při školení bavili, aby si odpočinuli a zábavnou formou a hrou vstřebali důležité informace. Často při školení sedí i zadavatel zakázky a není-li spokojen, může se to objevit i na finančním krácení zakázky nebo neprodloužení smlouvy.

 

O Lektorovi

Lektor vtzv. dalším vzdělávání (mimo základní, střední a vysokou školu) musí mít nejen odbornou zkušenost, ale také umět pracovat s lidmi, volit vhodné metody výuky, volit vhodné didaktické pomůcky, musí umět pracovat s různými typy lidí a musí umět zpracovat i zpětnou vazbu.

Firmy za zkušené a schopné lektory platí velmi dobré peníze, ale nemají zájem o suchý výklad lektory, kteří se jen velmi rádi poslouchají. Je to úplně jiné, než učit ve školství, už nikde jinde totiž nenajdete tak soustředěné posluchače, kteří dávají pozor jen proto, aby dostali zkoušku nebo zápočet.

Lektor dalšího vzdělávání je také dobrý kouč a člověk, který dává prostor druhým a umí naučit. Autorizovaná zkouška Lektor dalšího vzdělávání patří do systému Národní soustavy kvalifikací.

Nutriční Akademie, s.r.o., je autorizována pro provádění státní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Autorizovaná zkouška opravňuje držitele k plnému výkonu profese Lektor, bez nutnosti dalšího pedagogického vzdělání.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání

  • Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání
  • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
  • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe pomocí didaktických pomůcek
  • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Lektor dalšího vzdělávání

Zájemcům o kurz budou předem zaslány podklady (skripta) a praktické úkoly, které si přinesou s sebou splněné a nachystané k prezentaci. Při prezenční výuce se budeme věnovat zásadám veřejného vystupování, psychologická práce s publikem, nacvičíme práci s větší a menší skupinou a budeme se věnovat také řeči těla, gestikulaci a mimice.
Postupně, krok po kroku, prakticky přejdeme požadavky ke státní zkoušce z profesní kvalifikaci Lektor a nacvičíme konkrétní dovednosti a kompetence.
V kurzu nejde o to, abyste byli uniformní roboty, jde o to, abychom ve Vás našli jedinečný potenciál, talent a pomohli vám jej rozvinout tak, aby oslovil cílovou skupinu, se kterou chcete pracovat.
Naučíme vás využít vašich předností i nedokonalostí – udělat z nich konkurenční výhodu.
Poradíme vám, jak formulovat zakázky pro firmy, jak úspěšně projít výběrovým řízením a naučíme vás pracovat se zpětnou vazbou.
Pro zájemce je připraveno zázemí pro pořádání vlastních webinářů a kurzů.

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 10 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.