naši lektoři

nutriční akademie

chtějte ty nejlepší ve svém oboru

Osvědčení o státní zkoušce z profesní kvalifikace Výživový poradce je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může jej vydávat pouze autorizované zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Takové Osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského oprávnění. K tomuto Osvědčení lze vydat Dodatek k diplomu v anglickém jazyce. Na základě tohoto osvědčení tak můžete získat zajímavé zaměstnání v oboru prakticky po celém světě.

Zkouška se koná před zkušební komisí, tzv. Autorizovanými osobami. Těmi jsou naši lektoři. Ti musí mít odpovídající vzdělání a praxi v oboru, praxi v pedagogickém a psychologickém sektoru a v koučování. Ocitáte se tedy v péči těch nejpovolanějších.

kdykoliv nás kontaktujte

každý všední den od 9.00 do 12.00 na tel. 775785219, kdykoli emailem

přátelský a profesionální kolektiv

Jsme parta profesionálů, pro kterou se práce stala koníčkem, se silnými sociálními vazbami a rodinným zázemím

konzultační hodiny od 9:00 do 12:00

Můžeme se spojit telefonicky, whats-app, skype nebo zoom

ING. RADKA BURDYCHOVÁ, Ph.D., MBA

Jednatelka vzdělávací společnosti Nutriční Akademie, s.r.o., lektorka s 15ti letou praxí s výukou i psychologickým vedením lidí a koučováním. Autorka všech učebních textů kurzu poradce pro výživu, které profesně zastřešuje.

Je odborným garantem a vedoucím lektorem kurzu Poradce pro výživu. Je zodpovědná za kvalitu a vysokou úroveň vzdělávání v kurzech a za administrativní i odbornou přípravu na státní zkoušku z profesní kvalifikace Výživový poradce.

        * Konzultace a úřední hodiny: PO – PÁ 9.00 – 12.00 HOD.
        * Tel: (+420) 775 785 219
        * E-mail: info@nutri.academy

ING. EVA KOCURKOVÁ

Člen zkušební komise pro státní zkoušku z profesní kvalifikace
Výživový poradce. Odborný garant a vedoucí projektu potravinové intolerance

Kdo jsem | Potravinové alergie https://potravinovealergie.cz/

Doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Proděkan Mendelovy univerzity v Brně, předseda zkušební komise pro státní zkoušku z profesní kvalifikace Výživový poradce, lektor a odborný konzultant potravinářské části studia kurzu.

Michaela Šandová

Členka zkušební komise pro státní zkoušku z profesní kvalifikace výživový poradce. Výživová specialistka, koučka a lektorka. Odborný garant praktické části studia a sportu eventy – centrum zdraví a krásy, masáže, kosmetika, redukce váhy, výživové poradenství, potravinové intolerance, zážitkové pobyty.

Ing. Hana Nechvátalová

Členka zkušební komise pro státní zkoušku z profesní kvalifikace Výživový poradce. Potravinářská technoložka s 25letou praxí,
výživová specialistka a koučka.

MUDR. MAGDALÉNA RŮŽIČKOVÁ

ODBORNÁ KONZULTANTKA

Praktická lékařka pro děti a dorost.

stále obohacujeme své dlouholeté zkušenosti