Kurz: Farmaceutický technolog  se státní zkouškou nebo 100%online s certifikátem

ZAČÁTEK KURZU
1.2.2025
PŘIHLÁŠKY DO:
15.1.2025
STUDUJETE
prezenčne + online
DOBA STUDIA
8 měsíců
CENA KURZU
36.900 Kč
CENA KURZU ONLINE
29.700 Kč

Profesní kurz Chemicko-farmaceutický technolog se státní zkouškou

Kurz zahrnuje teoretické informace a praktické laboratorní dovednosti. Během kurzu se naučíte postupy správné výrobní praxe léčiv a léčivých přípravků, bylinných preparátů pro domácí použití i použití ve farmakologii.

Teoretické znalosti jsou předávány on-line (distanční) formou, v rámci online kurzu získáte skripta, výuková videa, podcasty, vzorové výrobní postupy a návody, konzultace, zpětnou vazbu na domácí úkoly, pomoc s přípravou ke státní zkoušce. Výuka teoretické části studia je vedena asynchronní formou výuky – tj. nemusíte v danou hodinu sedět u PC, přístup do našeho studijního centra máte 24/7, tedy kdykoli odkudkoli, postupně si studujete, děláte on-line testy (ty lze i opakovat), sledujete si videa (můžete si je přehrát, kolikrát chcete), posloucháte podcasty.  Praxe a zkouška jsou realizovány ve farmaceutické laboratoři v Pardubicích, v termínu 11-12.10.2025, účast na tomto víkendu je povinná. 

Kurz je zakončen Autorizovanou státní zkouškou z profesní kvalifikace Chemicko-farmaceutický technolog/technoložka podle Národní soustavy kvalifikací. Zkouška se koná prezenčně a je autorizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou společností pověřenou státem organizovat a vykonávat zkoušku z profesní kvalifikace. Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA byla jmenovaná do funkce zkušební komisařky-autorizované osoby. Zkouška je platná neomezeně, po celém světě.

Kurz Chemicko-farmaceutický technolog 100% online s certifikátem

Kurz je také možné zakončit Certifikátem po splnění všech úkolů a online testů. Kurz tak lze studovat i v rámci svého osobního rozvoje, bez stresu ze zkoušek. V tomto kurzu není povinná účast na prezenčním setkání.

Termín ukončení přihlášek

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Po zaslání platby, ( včetně zálohové platby 10.000 Kč ) budete mít automaticky k dispozici všechny bonusové kurzy. 

Můžete začít studovat už teď! 

Kurz Farmaceutický technolog bude přístupný od 1.2.2025

Termín ukončení přihlášek je 15 dní před zahájením kurzu.
Termín zahájení kurzu: 1.2.2025
Termín ukončení přihlášek: 15.1.2025
Hlásit se můžete už nyní.

Počet účastníků je omezen, proto po zaslání přihlášky proveďte platbu do 7 dnů. V opačném případě bude Vaše přihláška automaticky stornována bez upozornění.

Na kurz je možné se přihlásit formou zálohy ve výši 10.000Kč, přičemž si zajistíte místo v kurzu. Do termínu zahájení kurzu je třeba doplatit zbývající částku.

Posluchačům budou zaslány přístupové údaje do studijního centra, kde budou mít přístup ke všem materiálům ( skripta, videa … ). 

Počet konzultačních hodin je neomezený. 

 

BONUSOVÝ KURZ  PRVNÍ POMOCI

Kurz první pomoci je nepovinnou součástí kurzu Výživového poradce. Kurz obsahuje 2x skripta a test.

Otázky v testu jsou ve Slovenském jazyce (ze Slovenského kurzu Asistent výživy)

BONUSOVÝ KURZ  Profesionální senzorická analýza potravin

BONUSOVÝ KURZ  Praktická škola výživy

BONUSOVÝ KURZ  Probiotika PLUS

Kdo je farmaceutický/chemický technolog

Je to zkouška z profesní kvalifikace podle NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ, je autorizována Ministerstvem průmyslu a obchodu a úrovní kvalifikace je tato zkouška rovna maturitě (stupeň 4).

Absolvent je schopen pracovat v chemické nebo farmaceutické laboratoři, zná teoretické i praktické dovednosti k tomu potřebné, umí se orientovat v příslušné legislativě a umí pracovat dodržovat zásady správné výrobní praxe.

Teoretické informace a praktické dovednosti

Během kurzu se naučíte orientovat se v zásadách správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu, znát chemicko -farmaceutické procesy při výrobě léků a získávání léčivých látek, obsluhovat a monitorovat důležité přístroje v laboratoři a vést o nich záznamy, provádět průběžné kontroly výrobního procesu léčiv, znát a umět popsat základní typy léčivých přípravků, umět připravit farmaceuticky čistou vodu, např. vodu pro injekce a umět pracovat s příslušnou legislativou požadovanou dokumentací.

Naučíte se aplikovat tyto zásady i ve zjednodušené formě v domácích podmínkách, naučíte se kde nakupovat suroviny pro výrobu domácích přípravků nebo si vyrábět vlastní, jak postupovat v případě výroby k prodeji domácí kosmetiky apod.

Učíme efektivně

Poznatky získané v kurzu využijete v celém svém následujícím životě a můžete být zaměstnáni v jakékoli laboratoři nebo výrobě. Učíme efektivně, máme profesionální studijní materiály s lidským praktickým výkladem, metodické listy a videa, které sami zpracováváme tak, abyste lépe pochopili probíranou problematiku. Kdyby cokoli, je tu od nás zpětná vazba, především v praktické části studia. Čerpáme z vlastní téměř 20ti leté praxe v laboratořích v tuzemsku i po celém světě.

 

O NUTRIČNÍ AKADEMII
Jsme držiteli autorizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a SR
Jsme držiteli autorizace Ministerstva zdravotnictví ČR a SR

Jsme držiteli autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
S našimi kurzy máte možnost požádat o živnostenské oprávnění

CO ZÍSKÁTE
Státní zkoušku Chemicko farmaceutický technolog
KÝM BUDETE
Absolvent je schopen pracovat v chemické nebo farmaceutické laboratoři, zná teoretické i praktické dovednosti k tomu potřebné, umí se orientovat v příslušné legislativě a umí pracovat dodržovat zásady správné výrobní praxe.
PŘEDÁVÁME ODBORNOU KVALIFIKACÍ A BOHATÉ ZKUŠENOSTI
V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, pomoc s přípravou ke zkoušce a praktickou zkušenost. 

ODBORNÁ GARANCE

Odbornou garantkou kurzu a zároveň autorizovanou osobou pověřenou státem při ověřování znalostí u státní zkoušky, je Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA. Odborná garantka působí rovněž jako expert Českého Institutu pro Akreditaci při akreditačních auditech ověřování systému jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích.

O této kvalifikaci
Jsme držiteli autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Zkouška z profesní kvalifikace Chemicko-farmaceutický technolog je platná po celém světě a má neomezenou platnost. Kvalifikační úrovní je rovna maturitě.
S našimi kurzy máte možnost požádat o zaměstnání kdekoli na světě

PODROBNĚJI O KURZU FARMACEUTICKÝ/CHEMICKÝ TECHNOLOG SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU

Tento kurz si může udělat naprosto každý člověk zajímající se o léčiva, byliny,  účinné látky v rostlinách, účinné látky v doplňcích stravy a jejich formy a použití, o výrobu profesionálních i domácích léčivých přípravků a kosmetiky nebo se zájmem o profesionální laboratorní analýzu lidského mikrobiomu, potravinových alergií a intolerancí, DNA analýzu apod.

A to bez ohledu na věk, vzdělání a sociální situaci. Studium je rozděleno na teoretickou část v klidu a pohodě vlastního domova a praktickou část ve farmaceutické laboratoři.

Teoretická distanční výuka neprobíhá tak, že musíte v určitém čase sedět u počítače (jak je tomu zvykem ve škole). Můžete si studovat vlastním tempem, v době která vyhovuje Vám a opravdu odkudkoli.

Tento kurz sám o sobě není akreditovaný (akreditace na tento typ kurzu se ani nevydává), ovšem je ukončen státní zkouškou z profesní kvalifikace. Všechny poznatky z kurzu tedy vedou k tomu, abyste státní zkoušku úspěšně složili. Zkouška je rovna státní maturitě.

 

Charakteristika

Chemicko-farmaceutický technolog řeší a organizuje změny procesů, materiálů a technologických zařízení v chemicko-farmaceutické výrobě, připravuje, zajišťuje a vyhodnocuje validační, kalibrační a technologické zkoušky, provádí kontrolní a záznamovou činnost podle předpisové dokumentace při důsledném dodržování zásad správné výrobní praxe.

 

Pracovní činnosti

 • Zajišťování standardního průběhu výrobních procesů.
 • Řešení vzniklých provozních a technologických problémů a odchylek.
 • Optimalizace výrobních procesů.
 • Analýza rizik.
 • Návrhy na řešení nápravných a preventivních opatření včetně podkladů pro reklamace.
 • Organizování a provádění validací, kvalifikací a kalibrací.
 • Kontrola odpadních vod a environmentálních aspektů.
 • Práce se záznamovou a předpisovou dokumentací a vypracování výrobní a kontrolní dokumentace nebo její části.
 • Monitorování kvality výrobního prostředí a kvality pomocných systémů.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných předpisů státní autority.
 • Kontrola dodržování správné výrobní praxe.

Během kurzu je možné složit základní senzorickou zkoušku pro profesionální hodnotitele a získat Osvědčení dle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861.

Rovněž je možné získat potřebné odborné informace a složit státní zkoušku profesionální hodnotitele vína podle Národní soustavy kvalifikací, autorizovanou Ministerstvem zemědělství.

Podrobnosti o studiu

Délka studia je 8 měsíců. Během studia budou organizováno 1 presenční setkání během dvou dnů s výukou v chemicko-farmaceutické laboratoři v Pardubicích, druhy den bude vyhrazen na zkoušku. Studium bude probíhat tak, že distančně se účastník kurzu bude vzdělávat dle svých časových možností ze skript, videí a metodických listů, bude mít zpětnou vazbu na probranou látku formou on-line testů a průběžně si dle potřeby domlouvá konzultace s garantkou kurzu. Distanční studium se odehrává na našem moderním studijním centru, kam má účastník možnost se přihlásit kdykoli odkudkoli (24/7). Tedy nemusíte sedět v danou hodinu u PC a čekat na pokyny nebo přednášku lektora, vše si můžete zobrazit hned a kolikrát chcete. Presenční výuka bude probíhat v laboratoři, kde budete rozděleni do dvojic a pracovat podle návodů a pokynů lektora. Nacvičíte si tak potřebné dovednosti potřebné k praxi v laboratoři, procvičíte znalosti získané distančním studiem a osvojíte si tak zásady správné výrobní praxe v laboratoři.

150 STUDIJNÍCH HODIN

Tolik času byste měli kurzu minimálně věnovat samostudiům pokud jste úplný nováček.

PRAKTICKÉ VIDEA

V kurzu Vám budeme předávat praktické informace systémem osvědčených videí pro prohloubení znalostí v každé části výuky.

KONZULTAČNÍ HODINY

V případě potřeby jsme k dispozici Každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě (možnost io víkendu)

INFORMACE KE KURZU FARMACEUTICKO/CHEMICKÝ TECHNOLOG SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU

Začátek kurzu: 1.2.2025

Ukončeno zkouškou z profesní kvalifikace.

Samostatní zkouška bez kurzu v ceně 12.000Kč.

Státní zkoušku se koná v Pardubicích.

Časový harmonogram kurzu

začátek: 1.2.2025

1. praxe a zkouška : 11-12.10.2025 sobota – neděle,  v Pradubicích

sobota: 10:30 – 16:00

neděle: 9:00 – 15:00

V průběhu studia budou organizována nepovinná prezenční setkání, o kterých budete včas informováni.

 

Presenční setkání „Svatojánské bylinkobraní s trochou farmacie “

Uskuteční se 22.června 2025 v obci Mlázovice (nedaleko Jičína) na rodinné ekozahradě. Využijeme sílu legendární Svatojánské noci a nasbíráme si devatero bylin (a ještě mnohem více), které společně zpracujeme. Ukážeme si, jak které bylinky sbírat a sušit a jak z nich připravoval léčivé přípravky v domácích podmínkách.

Co si vyrobíme:

Sirup
Čaj
Tinkturu
Mast
Macerát
Koření do jídla
A ochutnáme (formou malého rautu) jedlé květy a naučíme se je vhodně přidávat do jídla a jídlo jimi zdobit.
Jedlé květy si můžete vzít s sebou domů, dostanete i semínka, ze kterých si můžete bylinky vypěstovat.
Při tomto setkání se zaměříme na sezónní léčivé rostliny, ostatní nám vyrostou, my v Nutriacademy je sklidíme a vy je zpracujete v laboratoři v další části studia.

Z presenčního setkání bude pořízen fotografický i video záznam, tj. kdybyste nemohli přijet, přijdete „jen“ o skvělé chutě a vůně😊 Vše pak bude umístěno (včetně komentářů) na našem studijním centru, tj. k informacím se dostanete kdykoli během studia znovu a můžete si je refreshnout😊.

Další informace o Nutriční Akademii

NAŠI ABSOLVENTI O NÁS NAPSALI

Ráda bych touto cestou poděkovala Nutriční akademii za skvělou zkušenost s ONLINE kurzem Výživového poradce.
Trošku jsem se bála, že mi online nebude vyhovovat, díky komunikaci a možna i nepochopení látky. Musím ale říci, že Nutriční akademie to má opravdu připravené na jedničku!
Naše školitelka, paní ředitelka Radka Burdychová, byla vždy ochotná , vstřícná a vždy nápomocná!! Vše bylo super připravené.
Nebyl na nás také časový nátlak, což jsem velice ocenila. Jelikož žiji v Německu, kde je toto zaměření (zaměstnání) velmi populární a žádané , chtěla jsem najít online kurz v ČR , který by byl na vysoké uúrovni i přes to, že se budu učit online. Nutriční akademie to splnila na 100%!!!
Takže pokud ještě někdo váhá , zdali to zvládne tak už neváhej a dej se do toho. Zdokonalíš se a otevře ti to jiné obzory , jak v privátním tak v pracovním životě!!! Moc Dekuji Nutriční akademii za skvělý kurz!!!

Andina Pavlovová – (žije v Německu)

Jsem absolventka kurzu Poradce pro výživu a mohu jen doporučit!! Ten to kurz mě 100% připravil na práci v oboru. Dozvěděla jsem spoustu věcí jak z teorie tak i z praxe. Kurz naplnil mé očekávání a ještě mě mile překvapil. Tento kurz bych doporučila i lidem, kteří se zajímají pouze o zdravé stravování a celkově zdravý životní styl. Děkuji a vřele doporučuji!

Dominika Moravcová – pracuje v síti nutričních poraden NutriAdapt

 

Děkuji Nutriční akademii za skvělou spolupráci a mnohé inspirace. Tématem zdravotní prevence se jako zdravotník zabývám téměř 30 let a díky vašim tipům ohledně výživy a potravin mi hodně věci do sebe zapadlo. Těším se na vaše další kurzy.

Andrea Kindermann, www.superimunita.cz Andrea Kinderman – (zdravotník)

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.