Online kurz: Kouč (lifestyle)

ZAČÁTEK KURZU
1. 6. 2024

STUDUJETE
odkudkoli
DOBA STUDIA
6 měsíců
CENA KURZU
18.900 Kč

Rekvalifikační akreditovaný kurz probíhající distančně, z pohodlí domova asynchronní formou výuky (nemusíte sedět v danou hodinu a den u PC, studujete kdykoli se to hodí Vám). Zkouška probíhá on-line před zkušební komisí v předem daném termínu. Je rozdělena na on-line test (otázky jsou předem dány) a ústní část (nacvičujeme v kurzu).

Termín ukončení přihlášek

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

%

Kdo je Kouč (lifestyle)

Kouč (lifestyle) je člověk, na kterého se lidé obracejí, když se potřebují naučit zdravěji jíst, snížit váhu, cítit se fit, odbourat stres, věnovat se cvičení, projít detoxikačním programům, odnaučit se kouřit, zbavit se závislosti na kofeinu nebo předejít onemocnění (diabetes, osteoporóza, metabolický syndrom, kardiovaskulární choroby).

 

Kouč (lifestyle) je ale také člověk, který pomůže překonat krizi, povzbuzuje, pomáhá nacházet nová řešení a rozvíjení osobnosti. Kouč (lifestyle) je přítel na cestě ke zdraví a dobré kondici, je to vlastně výživový poradce, psycholog a kouč v jednom. Mít kouče znamená, že na nic nebudete nikdy sami! Proto je úkolem kouče mít také psychologické a sociologické vzdělání, musí pomoci s odbouráním nejen fyzického, ale také emočního stresu cestou rozvoje duše a intelektu.

 

O NUTRIČNÍ AKADEMII

Jsme držiteli autorizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a SR
Jsme držiteli autorizace Ministerstva zdravotnictví ČR a SR
S našimi kurzy máte možnost požádat o živnostenské oprávnění
CO ZÍSKATE
Zkoušku Kouč (lifestyle)
KÝM BUDETE
Profesionálním Koučem (lifestyle).
Budete moci poskytovat služby v oblasti zdravého životního stylu na profesionální úrovni
PŘEDÁVÁME ODBORNOU KVALIFIKACÍ A BOHATÉ ZKUŠENOSTI
V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, pomoc s přípravou ke zkoušce a praktickou zkušenost. V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, pomoc s přípravou ke zkoušce a praktickou zkušenost.

O KOUČOVI

Odbor Kouč (lifestyle), tedy Kouč zdravého životního stylu, je novým dynamicky se rozvíjejícím oborem v zahraničí, především v anglicky mluvících zemích.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V Německu a Rakousku má tento obor název Ekotrofologie (Öeckotrophologie).
Odbor Kouč (lifestyle) se zatím nedá v ČR a SR kvalitně studovat, chybí odpovídající obory na vysokých školách.

Proto jsme se vyškolili v zahraničí, přidali 15 leté praktické zkušenosti a otevíráme pro vás tento moderní obor v rámci studia v naší společnosti.

Osnova kurzu

Osobnost kouče, struktura koučovacího rozhovoru, podstata koučování, otázky pro koučování, stanovování cílů. Mimika a řeč těla – jak to využít při koučování. Zrcadlení. Mentoring, psychoterapie, poradenství, leadership – vymezení pojmů.

Kouč, role a kompetence kouče

Etický kodex kouče, komunikace, ego a vnitřní osobnosti, mozek a jeho fungování

Emoce

Strach a stresové hormony, práce kouče se stresem

Vstupní dotazník

Karta klienta, diagnostika, psychosomatická mapa problémů, somatotypy, metabolické typy, psychologie osobnosti a osobnostní typologie – identifikace slabých a silných stránek klienta. 

Administrativa, právní základy a péče o klienta

Záznamy ze sezení, GDPR, obchodní podmínky, informace na webu, Práce s klientem mimo koučovací sezení – telefonování, emailing, oslovování nových zákazníků, prezentace a PR v sociálních sítích.

Koučovací techniky 

Naslouchání a rekapitulace, reálné stanovení cílů, práce s psychikou, správné pokládání otázek, metoda GROW, Kolo života, Osa života, mentální bloky a myšlenkové vzorce. Škálování. Plánování a osy plánování. Dosledování a zpětná vazba. Tvorba seznamů, dodržování a měřitelnost dílčích úkolů a cílů, zapojení emocí a smyslů. Názorná videa a metodické listy.

Komunikační techniky v prostoru

GROW v prostoru, osy plánování  – názorná videa a metodické listy.

Grafické koučovací techniky

Vizualizace cíle, Vision boardy

Business koučink + lektorská činnost

Mapy a osy plánování, Myšlenkové mapy, Time management, Business strategie. Ceník, výběrová řízení.

O online kurze Kouč (lifestyle)

Kurz zahrnuje teoretické informace i praktické dovednosti. Během kurzu se naučíte jak funguje lidská psychika, co je to vlastně koučování, osvojíte si základní univerzální metody koučování, dozvíte se něco o svém vlastním psychologickém nastavení a o tom, proč vám fungují či nefungují pracovní či osobní vztahy. Naučíte se poznat svoje silné stránky a na těch slabých zapracovat a využít ve svůj vlastní prospěch.

Rozšíříte si možnosti, jak pracovat s klienty v oblasti zdravého životního stylu, především v oblasti psychiky. Budete vědět, jak funguje lidská psychika při různých dietách, půstech, poruchách příjmu potravy a jak s tím v praxi pracovat.

Kurz obsahuje i Lifestylové části Praktická škola výživy, Keto a low carb diety a Probiotika.

Všechny tyto lifestylové kurzy jsou mj. schváleny také Českou asociací sester pro vzdělávání zdravotníků nelékařů.

Co se naučíte

Naučíme vás univerzální psychologické nástroje práce s lidmi (klienty). Během kurzu pořešíme vaše osobní i pracovní cíle. Dobrý kouč totiž napřed musí dobře poznat sám sebe, svoje silné i slabé stránky, svoji osobnostní typologii – co mu funguje, co nefunguje. Teprve potom může být dobrým koučem a oporou svým klientům. Při studiu využíváte osobní supervizi Radky Burdychové.

Pomůžeme vám, na vlastním příkladu, pochopit fungování lidské psychiky tak, abyste tuto znalost mohli využít při vedení klientů v dosažení jejich cílů v oblasti zdravého životního stylu. Naučíte se také rozeznat situace, kdy koučink efektivně používat a kdy ne – kdy je nutné zapojit poradenství či mentoring.

Absolvování kurzu a co dál

Už během kurzu si ujasníte osobní i pracovní priority, zlepší se vám osobní život a tím budete dobrým koučem a supervizorem pro své okolí. Poznatky získané v kurzu využijete v celém svém následujícím životě, především při rozjezdu nového podnikání nebo obohacení stávajícího byznysu. Vyděláte více peněz. Učíme efektivně, máme vlastní studijní materiály, skripta, metodické dopisy a videa.

KOUČ (LIFESTYLE) S OSVĚDČENÍM O REKVALIFIKACI

Studující v tomto kurzu dostávají edukační materiály, úkoly, metodické listy, návod na soustavné teoretické studium a propracovaný systém úkolů.
Protože se studující neúčastní výuky fyzicky, komunikace probíhá emailem, telefonicky, přes Whatsapp či ZOOM, v našem Studijním online centru. Studující si průběžně plní pokyny a domácí úkoly a samozřejmě má možnost učivo průběžně konzultovat.


Studium tak lze absolvovat 100% on-line (tedy distančně, nemusíte sedět v danou hodinu u PC, studujete si podle svých časových možností). Studium je ukončeno Certifikátem Life style coach nebo Osvědčením o rekvalifikaci Kouč.
Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Každý student Life style kouč programu obdrží veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

KOUČ (LIFESTYLE) 

Kouč (lifestyle) je člověk, na kterého se lidé obracejí, když se potřebují naučit zdravěji jíst, snížit váhu, cítit se fit, odbourat stres, věnovat se cvičení, projít detoxikačním programům, odnaučit se kouřit, zbavit se závislosti na kofeinu nebo předejít onemocnění .
V knihkupectvích a na internetu se to jen hemží zaručenými dietami a cvičebními programy, většina knih podává zkreslené informace, je špatně přeložena či pochopena z cizojazyčného originálu, informace jsou poskytovány a předávány nekvalifikovanými lidmi s přinejmenším pochybným, nebo dokonce žádným vzděláním v oboru . Sousedky a kamarádky si radí zaručené diety a detoxikační postupy, které na ně „zabraly“, to vše bez jakéhokoli respektu k individualitě a typologii člověka, bez základních znalostí složení potravin a jejich účinku.
Kdo by měl tedy poradit? Na koho se obrátit? V zahraničí už to vědí, obrací se na Life Style kouče (německý ekvivalent Öeckotropholog nebo Heilpraktiker).

KOUČ (LIFESTYLE)

Kouč (lifestyle) je ale také člověk, který pomůže překonat krizi, povzbuzuje, pomáhá nacházet nová řešení a rozvíjení osobnosti. Kouč (lifestyle) je přítel na cestě ke zdraví a dobré kondici, je to vlastně výživový poradce, psycholog a kouč v jednom. Mít kouče znamená, že na nic nebudete nikdy sami! Proto je úkolem kouče mít také psychologické a sociologické vzdělání, musí pomoci s odbouráním nejen fyzického, ale také emočního stresu cestou rozvoje duše a intelektu.

KOUČ (LIFESTYLE) 

Tento obor bude v následujících letech velmi rozvíjen, protože v zahraničí již více než 10 let úspěšně funguje. Např. v Německu byla ještě před 15 lety podobná situace jako u nás, ale s rozvojem preventivních programů pojišťoven nastal masový rozvoj tohoto oboru. Během studia Kouč (lifestyle) se seznámíte nejen s účinnými nástroji pokročilé nutriční péče o sebe i klienty, ale také s problematikou očistných programů a půstů, emocionálního odkyselení a nástrojů na odblokování psychických vzorců chování, které se mohou ukládat a zobrazovat v psychosomatických problémech lidského těla .

Celé studium je doplněno také o moderní diagnostické metody lidského zdraví. Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Každý student Kouč (lifestyle) programu obdrží veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

NABÍRÁME NOVÉ VĚDOMOSTI

I my se neustále vzděláváme tak, abychom drželi krok s moderními trendy. Zároveň nedáme dopustit na klasické základy a především na praxi s reálnými lidmi, což nás neustále obohacuje.

Vzděláváme se především v zahraničí – Kalifornie, Anglie, Německo, Jihoafrická republika.

Navštěvujeme také tuzemské meetingy, sportovní akce, turnaje a spolupracujeme se sportovními kluby.
Jsme sportující rodiče sportujících dětí a věnujeme se tak i výživě a koučování dětí a jejich přípravě pro život ve zdravém módu.

O kurzu Kouč

On-line kurz Kouč (lifestyle) je zakončen Osvědčením o rekvalifikaci Kouč, který získáte za splnění všech úkolů a koučovacích sezení v kurzu, s neomezenou platností. Akreditovaná zkouška se koná online.

Absolvováním této zkoušky získáváte oficiální vzdělání Kouč. Studující v tomto kurzu dostávají edukační materiály, úkoly, metodické listy, návod na. soustavné teoretické studium a propracovaný systém úkolů. Protože se v kurzu učí především psychologické nástroje a metody, je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti z oblasti výživy a pohybu, znalost nastavování a tvorby jídelníčků a základní znalost práce s nutričním softwarem.

V tomto kurzu budujeme na těchto znalostech. V případě, že tyto znalosti nemáte, doporučujeme předem absolvovat on-line kurz Výživový poradce, ale nutná podmínka studia to není.

Podrobnější informace

Tento kurz si může udělat naprosto každý člověk zajímající se o zdravý životní styl, stravu, pohyb a zdravou psychiku – jednoduše péči o tělo a duši.
A to bez ohledu na věk, vzdělání, sociální situaci, v klidu a pohodě vlastního domova.

Odpadají vám tím náklady na cestování, ubytování a nemusíte se starat o to co na sebe, kde budete jíst, kdo pohlídá vaše děti či vyvenčí psa nebo komu se budete muset zpovídat z vašeho zájmu o svůj osobní růst. Nebo od koho se nakazíte nebo zda porušíte nařízení vlády. Výuka neprobíhá tak, že musíte v určitém čase sedět u počítače (jak je tomu zvykem ve škole). Můžete si studovat vlastním tempem, v době, která vyhovuje Vám a opravdu odkudkoli. Protože se studující neúčastní výuky fyzicky, komunikace probíhá emailem, telefonicky, v našem Studijním centru a přes ZOOM.

Studující si průběžně plní pokyny a úkoly, které se přebírají na osobních i skupinových on-line sezeních s lektorem. Během kurzu pracují posluchači i ve dvojicích (on-line), pod vedením lektora. Časově se sezení vždy domlouvají včas dopředu – respektujeme osobní život, případně časový posun u studujících ze zahraničí. Studium je ukončeno Osvědčením o rekvalifikaci Kouč (v případě prezenčí zkoušky). Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Dostanete také seznam doporučené literatury k lepšímu pochopení jednotlivých témat. Každý student Life style kouč programu obdrží také veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

Pomůžeme vám, na vlastním příkladu, pochopit fungování lidské psychiky tak, abyste tuto znalost mohli využít při vedení klientů v dosažení jejich cílů v oblasti zdravého životního stylu. Naučíte se také rozeznat situace, kdy koučink efektivně používat a kdy ne – kdy je nutné zapojit poradenství či mentoring.

Naší předností je lidský přístup, maximum praxe, vysoká odbornost, tradice v oboru (školíme již 15 let), vlastní publikační činnost a moderní přístup.

Díky tomu, že se školíme v zahraničí a sledujeme moderní výživářské i diagnostické trendy, jsme velmi inovativní.
Učíme lidi dělat si svůj názor a být originálem.

V rámci kurzu získáte skripta, výuková videa, konzultace po celou dobu kurzu, zpětnou vazbu, praktickou zkušenost a pomoc s přípravou na zkoušku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.

  VÝUKOVÁ VIDEA
Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

  VÝUKOVÁ VIDEA
E-kniha Nutrirestart, aneb zpátky do FLOW, které se prodalo přes 3000 výtisků.

  ZPĚTNÁ VAZBA
V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

  ZKOUŠKA
Cílem všech kurzů je příprava na zkoušku, ať už z profesní kvalifikace, státní zkoušku nebo zkoušku pro získání certifikátu.

  KONZULTACE
V případě potřeby jsme k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě. ( možnost i o víkendu )

  PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík. Platí pro kurzy, ve kterých je součástí kurz výživový poradce.

  SKRIPTA
Vlastní skripta, metodické dopisy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, PhD., MBA, ředitelky společnosti.

  STUDIJNÍ CENTRUM
Po celou dobu kurzu studujete v profesionálním studijním centru, které Vás intuitivně provede celým kurzem.