Studijní materiály pro kurz LIFESTYLE coach

Pokyny ke studiu

Teorie: 

 

1. První dva měsíce studia zaměř svou pozornost na pročtení doporučené studijní literatury. Pročti také knihu Nutrirestart, zásadotvorný jídelníček a Zásadotvorná péče o tělo.

2. Pro lepší pochopení studia sleduj příspěvky a webináře k těmto studijním podkladům. Pročti si také příspěvky na našem blogu, směřují k lepšímu pochopení učiva: www.nutri.academy/blog

 

Praxe:

 

1. Koučování: Vyplň Vstupní dotazník sám na sebe a na jednoho vzorového klienta. Při vyplňování Tě povede tento návod.

2. Pročti si materiál Diagnostika těla pomocí BIA. Vyhledej ve svém okolí provozovnu s bioimpedančním diagnostickým přístrojem (Jawon, Acquin, Tanita, Inbody, Bodystat) a nech se změřit. Požádej svého klienta, ať se také nechá někde změřit, případně mu měření zprostředkuj.

3. Prostuduj si materiál Testy odkyselení a dotazník i testy si udělej (diagnostické pH proužky seženeš v lékárně). Dotazník i testy také udělej svému vzorovému klientovi. Výsledky vyplň do vstupního dotazníku a pracuj s nimi dále.

4. Koučování: pročti si materiál Nutrirestart –vysvětlení (emocionální, psychické i fyzické odkyselení) a urči problémy, které Tě dlouhodobě trápí (fyzické, psychické, emocionální, špatné/toxické prostředí, ve kterém žiješ, vztahy, práce, jídlo, které jíš, cigarety, alkohol….). Promluv si se svým klientem a zjisti, jaké problémy trápí jeho. Jak to souvisí s výsledky testů z bodu 3? Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta. Pokus se detoxikovat své okolí podle návodu na konci dokumentu.

5. Pokud je to možné, zkus držet alespoň 1týden pročišťovací kúry podle knihy Nutrirestart (ideální je začít v pátek – na víkend…). Tato kúra je univerzální pro všechny typy lidí (pokud je zde nějaká potravina, na kterou máš alergii/intoleranci – nejez ji). Každý den si zapisuj, co se s Tebou děje (na fyzické i psychické úrovni, souvisí to totiž s Tvým somatotypem a tvým metabolickým typem). Totéž by bylo fajn udělat se svým klientem.

6. Prostuduj materiál Somatotypy a Pracovní list metabolické typy a urči svůj somatotyp/ metabolický typ. Urči také svoji (případnou) disharmonii, nerovnováhu. Urči také somatotyp/metabolický typ svého klienta. Co se týče skladby potravin, co je nyní v Tvém jídelníčku špatně? Co je špatně u tvého klienta? Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta. Zkus si připravit některý z receptů – buď všeobecné, určené pro všechny typy nebo ty určené pro Tvůj metabolický typ. Respektuj své chuťové preference a případné alergie/intolerance.

7. Prostuduj si Pracovní listy Psychologická typologie a urči svůj psychologický typ. Urči psychologický typ svého klienta. Pokus se zodpovědět otázky a úkoly v těchto pracovních listech. Výsledek vyplň do vstupního dotazníku za sebe i za svého vzorového klienta.

8. Všechny úkol y se snaž splnit a poslat ke kontrole do 30.11.2021.

9. Průběžně se uč aktivně naslouchat – otestuj si to na min. 5ti lidech ve svém okolí. Jsi extrovert nebo introvert? Jde Ti tento úkol lépe s extroverty nebo s introverty? Pro lepší pochopení zadání shlédni video (informační/výukové video)

10. Průběžně se uč správně zapisovat a slovně klientům rekapitulovat. Mluv i piš vždy jazykem klienta. Vyhýbej se hodnocení, posuzování a vlastním závěrům, ze svého úhlu pohledu. Jak lidé reagují na tvoji rekapitulaci svých slov?

11. Vytvoř svou Mapu života (obě dvě části: Narození – TEĎ, TEĎ – Smrt). Na tento úkol si vyhraď dostatek času a buď sám/sama. Co sis při tvorbě mapy uvědomil/a? Byly nějaké AHA momenty? Udělej také Mapu života se svým klientem. Aktivně ho poslouchej, pomáhej mu mapu tvořit, ptej se na souvislosti a Lifestyle. Pro lepší pochopení zadání také shlédni videonávod na tomto odkazu:

NutriAcademy Lifestyle Kouč 100%online – Mapa života – YouTube

 

Úvodní webinář

Informace k úkolům z praxe

Informace k doporučené literatuře

Pozvánka na workshop HK 6.11.21      ( Mgr. Luboš Valkovič )

Pozvánka na workshop HK 6.11.21      ( Tomáš Růžička ) 

Informační/výukové video

Pozvánka na workshop HK 6.11.21      ( Ing. Eva Kocurková )

Diagnostika

Provoz poradny

Všechny pokyny a úkoly odevzdej ideálně do 30.11.2021. V rozmezí 30.11.-15.12.2021 proběhne osobní konzultace (shrnutí a rekapitulace hotových úkolů, zpětná vazba) s garantkou kurzu. Domluv si proto osobní konzultaci na konkrétní čas na tel: 775 785 219 (sms ve tvaru: prosím o osobní konzultaci Lifestyle coach v čase ideálně….. celé jméno) nebo coach@nutri.academy. Pokud se zúčastníš prezenčního setkání 27 a 28.11., konzultaci již si nemusíš domlouvat. 

Druhá část studia

 

1. Učíte se metodu The GROW: Předpokladem je, že byly splněny úkoly z 1. části studia, tedy především pročtení doporučené literatury:  Koučování (John Whitmore), úkol č. 9:aktivní naslouchání, úkol č. 10: zapisování a rekapitulace.  Nejprve shlédni úvodní video k nácviku metody GROW. Potom si několikrát prostuduj instrukce v Metodickém listu pro metodu The GROW. Metodu udělej nejprve na sebe (přesně podle videa) v rámci sebekoučování. Dále pokračuj se vzorovým klientem dle Metodického listu. Písemné záznamy koučování uchovej pro budoucí kontrolu. Pro lepší pochopení metody sleduj další pokyny a videa na studijním centru.

 

Nácvik metody The Grow

2. Stále se učíte metodu The GROW. Existují snadnější a rychlejší způsoby, jak najít s klientem cíl (GOAL, téma) pro koučování. Skvělá je např. technika KOLO LIFESTYLE (Kolo rovnováhy, Kolo života). Vyzkoušej si ji nejprve na sobě (v rámci sebekoučování) a pak také na vzorovém klientovi. Podívej se na Metodický list k metodě Kolo života a na videonávod s konkrétním příkladem z koučování presenční skupiny.

Videonávod k technice Kolo Lifestyle

3. Stále se učíte metodu The GROW. Opět zde představujeme techniku, která zajistí rychlejší a efektivnější nalezení tématu (cíle) pro koučování. Jde o techniku VIZUALIZACE cíle. Tato technika má mnoho podob, my zde představujeme první z nich, práci s obrazy a barvami, další se budete učit (viz. níže). Tato technika pracuje s podvědomím a využívá i barvy. Podívej se na videonávod k této technice a na výtvory studentů na presenční výuce. Podle návodu udělej koláž stejně jako na videu, vyfoť ji nebo oskenuj a uchovej ji pro budoucí kontrolu a koučování.

Videonávod k technice Vizualizace cíle graficky

Výtvory studentů z prezenční výuky

4. Vhodné cíle (témata) pro koučování poskytne i Mapa života. Tu můžeš postupně doplňovat. Je vhodné používat i barvy, neboť prostřednictvím barev na nás hovoří vaše podvědomí, což nám pomůže lépe rozklíčovat důležitost témat pro koučování.

Příklad map života

5. K VIZUALIZACI CÍLE se používají i další techniky. Podívej se do Metodického listu k vizualizaci cíle a některou metodu si vyzkoušej se svým klientem. O všem si veď písemné záznamy, které uchovej pro budoucí kontrolu a koučování.

Presenční setkání

 

Termín: 2.-3.4.2022

Místo: Pražská třída 1, Hradec Králové

Čas: sobota 10:00 – 17:00h

neděle: 9:00 – 15:00h

Cena: 2000 Kč

Svou účast potvrdit nejpozději týden předem sms na telefon 775 785 219.

Koučovací metody, které nás čekají:

Práce s vnitřními osobnostmi (vnitřní kritik, vnitřní dítě, dospělý), Stíny a Démoni

Herecké koučovací techniky – masky a skryté tváře, práce s tělem a prostorem

Strukturované koučovací techniky – osy plánování, GROW v prostoru, techniky používané pro práci s teamy a v business koučování

Redukce, hubnutí, Keto a low carb diety, rýsování u sportovců: jídelníček, změna psychiky a jak s ní pracovat, vhodné a nevhodné doplňky stravy

 

V termínech 10.1.-21.1.2022 budou probíhat konzultace na koučink metod, které jste měli trénovat ve dvojicích. Jednotlivé dvojice, domluvte si obratem čas koučinku s Radkou Burdychovou (tel 775 785 219 sms ve tvaru: Konzultace koučink datum, čas, jména ve dvojicích (čas domlouvá ideálně jeden ze dvojice, mluvčí celé dvojice). Konzultace jsou možné každý všední den ideálně 8.30 – 12.00, v pátek je možné i odpoledne (pro rychlé dvojice je možný termín 7.1. odpoledne).

Shrnutí informací o výživě

Bílkoviny

Sacharidy

Tuky

Mapa života

6. Prostuduj si manuál o Fungování lidského mozku, emocích a bioenergiích  – je to opakování probraného učiva. V dokumentu nalezneš i tipy pro energetickou práci s koučováním – práce s emocemi a s čakrami. Své dotazy k tématu napiš nejpozději do konce února na email: coach@nutri.academy

7.Prostuduj si manuál Keto a low carb diety a Hormonální dysbalance a své dotazy k tématu napiš nejpozději do konce února na email coach@nutri.academy

8. Prostuduj si metodu GROW v prostoru. Zkuste si ji v koučovacích dvojicích. Metodu vyzkoušej na svém vzorovém klientovi.

9. Podívej se na video k metodě GROW v prostoru. Tato metoda patří mezi koučovací metody Osy plánovaní.

10. Podívej se na videa ke koučovací metodě Osa plánovaní v Businessu či Life Style. Metodu vyzkoušej na svém vzorovém klientovi.

11. Poslechni si video ke grafickým metodám a Vision Boardům. Vision board si zkus na sobě i vzorovém klientovi. ( na sobě uděláme na prezenčním setkání )

12. Business coaching metoda: Time MANAGEMENT.   Podívej sa na video k Time Managementu. Metodu vyzkoušej na svém vzorovém klientovi.

13.  Business coaching metoda: Myšlenkové mapy. Podívej se na video k této technice. Metodu vyzkoušej na svém vzorovém klientovi.

14. Jak funguje lidský mozek? Podívej se na závěrečné video. 

 

Zpětná vzaba k úkolům a koučování

Videa ke koučovací metodě “Osa plánování”

https://youtu.be/R57li650RWs

Video ke grafickým metodám a Vision Boardům

https://youtu.be/bTta_EKRwpc

Video k Time Managementu

https://youtu.be/JQtZz1T_41M

Video k myšlenkovým mapám

https://youtu.be/XFgZrPEasXo

Video: Jak funguje lidský mozek

Požadavky na vystavení certifikátu Lifestyle coach

Splněné všechny úkoly a koučovací metody na Studijním centru: tedy vždy na sebe a na svého vzorového klienta. Je nutné vyplnit tabulku Záznamy koučovacích sezení a doložit zápisy z koučovacích sezení. Zápisy (rukou nebo v PC psané záznamy ze sezení, obrázky, vision boardy) okopíruj (originály si nech), očísluj tak, aby souhlasily se záznamy koučovacích sezení (tabulka, tam to taky očísluj) a pošli nám poštou.

Dále je nutné doložit vzdělání ve výživě – tedy přiložit kopii certifikátu nebo dokladu o vzdělání v oblasti výživy. Pokud nemáš – máš přístup k on-line kurzům Základní škola výživy a Keto a low carb diety a Probiotika – po jejich úspěšném absolvování se vygeneruje Certifikát, který vytiskni a přilož k poslaným materiálům.

Požadavky na vystavení Osvědčení o rekvalifikaci Kouč

Platí VŠE výše uvedené PLUS:

Doložit doklad o středoškolském vzdělání s maturitou nebo výučním listem – nutná notářsky (Czech point) ověřená kopie, kterou přilož a pošli poštou

Účast na min. 2 presenčních setkáních, kde budeš koučovat (kdo již na presenčním setkání byl, budeme další požadavky řešit individuálně, kdo má zájem o Osvědčení, ozvěte se písemně)

1 video v délce min. 45 min, kde koučuješ svého klienta – nesmí to být vzorový klient ani nikdo ze studijní skupiny – video nahraj na flash a přilož k materiálům, které budeš posílat poštou.

Presenční zkouška v předem stanoveném termínu (nelze on-line, neexistují výjimky)

Všechny dokumenty zasílejte na adresu:

Nutriční Akademie, s.r.o.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA

Krátká 2150

547 01 Náchod