Kurz Lektor ďalšieho vzdelávania začína už za

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Kurz lektor ďalšieho vzdelávania zakončený štátnou skúškou

Lektorstvo je modernou profesiou, teraz veľmi žiadanou vo väčších korporátnych spoločnostiach, ale aj v bankách, technicky zameraných firmách a pod. Tieto spoločnosti sa o svojich zamestnancov starajú formou rôznych benefitov, prednášok, interných školení, s individuálnou zdravotnou, pohybovou a nutričnou starostlivosťou. Na zamestnanecké benefity možno tiež veľmi úspešne čerpať dotácie z grantov EÚ, preto sú dnes u firiem vo veľkej obľube (a samozrejme i u zamestnancov).

Firma, ktorá sa chce o zamestnancov týmto spôsobom postarať, si väčšinou najíma externých dodávateľov, ktorým môže byť tak firma, ktorá “dodá” lektorou, ale dodávateľom môže byť aj jednotlivec – špecialista na zdravý životný štýl. Lenže byť dobrým odborníkom a špecialistom v odbore ešte zďaleka nestačí na to, aby ste mohli niekde prednášať. Obzvlášť nie vo firmách, kde je dôležité aj to, aby sa ľudia pri školení bavili, aby si oddýchli a zábavnou formou a hrou vstrebali dôležité informácie. Často pri školení sedí aj zadávateľ zákazky a ak nie je spokojný, môže sa to objaviť aj na finančnom krátení zákazky alebo nepredĺžením zmluvy.

Lektor vtzv. ďalšom vzdelávaní (mimo základnú, strednú a vysokú školu) musí mať nielen odbornú skúsenosť, ale tiež vedieť pracovať s ľuďmi, voliť vhodné metódy výučby, voliť vhodné didaktické pomôcky, musí vedieť pracovať s rôznymi typmi ľudí a musí vedieť spracovať aj spätnú väzbu. Firmy za skúsených a schopných lektorov platia veľmi dobré peniaze, ale nemajú záujem o suchý výklad lektormi, ktorí sa len veľmi radi počúvajú. Je to úplne iné, než učiť v školstve, už nikde inde totiž nenájdete tak sústredených poslucháčov, ktorí dávajú pozor len preto, aby dostali skúšku alebo zápočet.

Lektor ďalšieho vzdelávania je aj dobrý kouč a človek, ktorý dáva priestor druhým a vie naučiť. Autorizovaná skúška Lektor ďalšieho vzdelávania patrí do systému Národnej sústavy kvalifikácií.

Nutriční Akademie, s.r.o., je autorizovaná pre vykonávanie štátnej skúšky Lektor ďalšieho vzdelávania. Autorizovaná skúška oprávňuje držiteľa k plnému výkonu profesie Lektor, bez nutnosti ďalšieho pedagogického vzdelania.

VÝUKOVÉ VIDEÁ

Písané výučbové texty dopĺňame prepracovaným systémom videí pre prehlbovanie znalostí v čiastkových
častiach výučby.

SKRIPTÁ

Vlastné Skriptá, metodické listy k jednotlivým praktickým častiam výučby. Originálne študijné texty z pera Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA, riaditeľky spoločnosti.

SPÄTNÁ VÄZBA

V priebehu kurzu pridávame ďalšie videá so spätnou väzbou k individuálnym prípadom študijnej skupiny.

Bonus

E-kniha Nutrirestart alebo späť do FLOW, ktorej sa predalo cez 3000 výtlačkov

KONZULTÁCIE

V prípade potreby sme k dispozícii každý pracovný deň od 9 do 12 hodín, v iné časy po dohovore (možnosť aj cez víkend)

Státní zkouška

Cieľom celého kurzu je príprava na štátnu skúšku z profesnej kvalifikácie Lektor ďalšieho vzdelávania

Kurz začína 1.8. dištančne (skriptá, webinár …), ďalej pokračuje prezenčne výučbou s praxou a nácvikom zručností k akreditovanej skúške pred skúšobnou komisiou.

Kurz sa uskutoční v termíne 25.8., 26.8., 27.8. v Brne. Záujemcom o kurz budú dopredu zaslané podklady (skriptá) a praktické úlohy, ktoré si prinesú so sebou splnené a nachystané k prezentácii. Pri prezenčnej výučbe sa budeme venovať zásadám verejného vystupovania, psychologická práca s publikom, nacvičíme prácu s väčšou a menšou skupinou a budeme sa venovať aj reči tela, gestikulácii a mimike. Postupne, krok po kroku, prakticky prejdeme požiadavky k štátnej skúške z profesnej kvalifikácii Lektor a nacvičíme konkrétne zručnosti a kompetencie.

V kurze nejde o to, aby ste boli uniformné roboty, ide o to, aby sme vo Vás našli jedinečný potenciál, talent a pomohli vám ho rozvinúť tak, aby oslovil cieľovú skupinu, s ktorou chcete pracovať. Naučíme vás využiť vaše prednosti i nedokonalosti – urobiť z nich konkurenčnú výhodu.

Poradíme Vám, ako formulovať zákazky pre firmy, ako úspešne prejsť výberovým konaním a naučíme vás pracovať so spätnou väzbou.

Pre záujemcov je pripravené zázemie pre organizovanie vlastných webinárov a kurzov.

Termíny záverečných skúšok

3. 9. 2021 Hradec Králové

Pražská třída 1, ve 14:00

27. 9. 2021 Praha

Klimentská 50, v 10:00

Začiatok kurzu: 1. 8. 2021, ukončený skúškou vo vyššie vypísaných termínoch. Skúšku možno za poplatok kedykoľvek zopakovať alebo preložiť na iný termín. Cena kurzu €465

Osnova kurzu

V karte nižšie nájdete podrobné informácie o obsahu kurzu s podrobným rozpisom tém.

Obsah kurzu Lektor ďalšieho vzdelávania

Orientácia v základnej terminológii andragogiky, didaktiky, hodnotenie a meranie vo vzdelávaní dospelých a lektorských foriem a metód vo vzdelávaní dospelých

Zostavenie obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov, vr. z nich vyplývajúcich kompetencií

Rozpracovanie obsahu kurzu do minútového scenára vr. voľby didaktických pomôcok a metód výučby

Zisťovanie úrovne vstupných kompetencií a vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávacieho programu

Prezentácia vzdelávacieho obsahu s využitím interaktívneho prístupu, riešenie problémov a rozbory príkladov z praxe pomocou didaktických pomôcok

Príprava, riadenie a vyhodnotenie modelových situácií a metód práce so skupinou

Zadávanie samostatných a skupinových prác účastníkom vzdelávacieho programu

Hodnotenie účinnosti vzdelávania a dosiahnutie nastavených vzdelávacích cieľov a požadovaných kompetencií

Termíny záverečných skúšok

3. 9. 2021 HRADEC KRÁLOVÉ

Pražská třída 1, ve 14:00

27. 9. 2021 PRAHA

Klimentská 50, v 10:00

Kontaktujte NUTRIČNÚ AKADÉMIU a prihláste sa na kurz Lektor ďalšieho vzdelávania za cenu €425

Ochrana osobných údajov (kliknite tu pre čítanie)

Všeobecné obchodné podmienky (kliknite tu pre čítanie)

10 + 1 =

Nutriční akademie, s.r.o.

Sídlo firmy: U Krčské vodárny 949/49, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 292 944 28