Kurz Lektor dalšího vzdělávání začíná již za

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Kurz lektor dalšího vzdělávání zakončený státní zkouškou

Lektorství je moderní profesí, nyní velmi žádanou ve větších korporátních společnostech, ale i v bankách, technicky zaměřených firmách apod.

Tyto společnosti se o své zaměstnance starají formou různých benefitů, přednášek, interních školení a individuální zdravotní, pohybové i nutriční péče. Na zaměstanecké benefity lze také velmi úspěšně čerpat dotace z grantů EU, proto jsou dnes u firem ve velké oblibě (a samozrejmě i u zaměstnanců).

Firma, která se chce o zaměstance tímto způsobem postarat, si většinou najímá externí dodavatele, kterým může být jak firma, která “dodá” lektory, ale dodavatelem může být i jednotlivec – specialista na zdravý životní styl. Jenže být dobrým odborníkem a specialistou v oboru ještě zdaleka nestačí k tomu, abyste mohli někde přednášet. Obzvláště ne ve firmách, kde je důležité i to, aby se lidi při školení bavili, aby si odpočinuli a zábavnou formou a hrou vstřebali důležité informace. Často při školení sedí i zadavatel zakázky a pokud není spokojen, může se to objevit i na finančním krácení zakázky nebo neprodloužení smlouvy.

Lektor vtzv. dalším vzdělávání (mimo základní, střední a vysokou školu) proto musí mít nejen odbornou zkušenost, ale také umět pracovat s lidmi, volit vhodné metody výuky, volit vhodné didaktické pomůcky, musí umět pracovat s různými typy lidí a musí umět zpracovat i zpětnou vazbu.

Firmy za zkušené a schopné lektory platí velmi dobré peníze, ale nemají zájem o suchý výklad a lektory, kteří se jen velmi rádi poslouchají. Je to úplně jiné, než učit ve školství, už nikde jinde totiž nenaleznete tak soustředěné posluchače, kteří dávají pozor jen proto, aby dostali zkoušku nebo zápočet.

Lektor dalšího vzdělávání je i dobrý kouč a člověk, který dává prostor druhým a umí naučit. Autorizovaná zkouška Lektor dalšího vzdělávání spadá do systému Národní soustavy kvalifikací.

NutriAcademy, s.r.o., je autorizovanou osobou pro provádění státní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Autorizovaná zkouška opravňuje držitele k plnému výkonu profese Lektor, bez nutnosti dalšího pedagogického vzdělání.

výuková videa

Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

Skripta

Vlastní Skripta, metodické listy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA, ředitelky společnosti.

Zpětná vazba

V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

Bonus

E-kniha Nutrirestart aneb zpátky do FLOW, které se již prodalo přes 3000 výtisků

Konzultace

V případě potřeby jsme k dispozici Každý všední den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě (lze i o víkendu)

Státní zkouška

Cílem celého kurzu je příprava na státní zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

 

Kurz začíná 1.8. distančně (skripta, webinář…), dále pokračuje presenční výukou s praxí a nácvikem dovedností k akreditované zkoušce před zkušební komisí

Kurz se uskuteční v termínu 25.8., 26.8., 27.8. v Brně. Zájemcům o kurz budou dopředu zaslány podklady (skripta) a praktické úkoly, které si přinesou s sebou splněné a nachystané k prezentaci. Při presenční výuce se budeme věnovat zásadám veřejného vystupování, psychologické práci s publikem, nacvičíme práci s větší i menší skupinou a budeme se věnovat i řeči těla, gestikulaci a mimice. Postupně, krok po kroku, prakticky projdemepožadavky ke státní zkoušce z profesní kvalifikace Lektor a nacvičíme konkrétní dovednosti a kompetence.

V kurzu nejde o to, abyste byli uniformní roboti, jde o to, abychom ve vás našli jedinečný potenciál a talent a pomohli vám jej rozvinout tak, aby oslovil cílovou skupinu, se kterou chcete pracovat. Naučíme vás využít vaše přednosti i nedokonalosti – a udělat z nich konkurenční výhodu.

Poradíme Vám, jak formulovat zakázky pro firmy, jak úspěšně projít výběrovým řízením a naučíme vás pracovat se zpětnou vazbou.

Pro zájemce je připraveno zázemí pro pořádání vlastních webinářů a kurzů 

Termíny závěrečných zkoušek

3. 9. 2021 Hradec Králové

Pražská třída 1, ve 14:00

27. 9. 2021 Praha

Klimentská 50, v 10:00

Začátek kurzu: 1. 8. 2021, ukončeno zkouškou ve výše vypsaných termínech. Zkoušku lze za poplatek kdykoli zopakovat nebo přeložit na jiný termín. Cena kurzu 11 900 Kč

Osnova kurzu

V kartě níže najdete podrobné informace o obsahu kurzu s podrobným rozpisem témat.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání

Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu

Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kontaktujte NUTRIČNÍ AKADEMII a přihlaste se na kurz Lektor dalšího vzdělávání za cenu 11 900 Kč

Ochrana osobních údajů (klikněte zde pro čtení)

Všeobecné obchodní podmínky (klikněte zde pro čtení)

4 + 2 =

Nutriční akademie, s.r.o.

Sídlo firmy: U Krčské vodárny 949/49, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 292 944 28

 

NutriAcademy, s.r.o.

U Krčské vodárny 949/49, 140 00 Praha 4

IČ: 291 97 228