Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurz is currently closed

Informácie ku testom:

– časová hranica každého testu je 10 minút

– komisia Vám určí, ktorý JVV test máte splniť, zvyšné testy prosím neotvárajte

– každý test obsahuje 10 otázok

– minimálna hranica úspešnosti je 80%

– test nie je možné zopakovať, máte 1 pokus

– dokončenie testu oznámte komisii a počkajte na vyhodnotenie