Probiotika

Mikrobiální osídlení trávicího traktu představuje samostatný mikrobiální ekosystém, tedy komunitu různých druhů mikroorganismů, lidově mikroušů. Představte si to třeba jako
velkoměsto, jako takový New York.

Mikroflóra trávicího traktu člověka

Mikrobiální osídlení trávicího traktu představuje samostatný mikrobiální ekosystém, tedy komunitu různých druhů mikroorganismů, lidově mikroušů.

Představte si to třeba jako velkoměsto, jako takový New York. Žijí tam různé národnosti, dokonce různé rasy – no a ty mají různé vlastnosti. Někteří se tam narodili, jiní se přistěhovali, další jsou tam náhodou a krátkodobě, třeba jenom na návštěvě.

No a aby se obyvatelé New Yorku poznali, mají samozřejmě jméno a adresu. Takže jméno a příjmení znamená v mikrobiálním světě rod a druh. Burdychová (rodové jméno) a Radka (druhové jméno). Adresa je něco jako kdo tento mikroorganismus poprvé popsal, našel v přírodě nebo místo, kde ho našel či izoloval. Tento mikrobiální New York, toto velkoměsto, může samozřejmě měnit skladbu svého obyvatelstva – v závislosti na počasí, atrakcích ve městě, nabídce práce a hlavně dostupnosti jídla – nabídce gastronomie. A stejné je to s mikroflórou trávicího traktu člověka. V tomto velkoměstě žije zhruba 1014 mikroorganismů, A žije jich tu přes 200 rodů! A to můžeme počítat s tím, že jich většina dosud ještě vůbec nebyla popsána.

Hmotnost těchto mikroorganismů žijících v tlustém střevě se odhaduje na více než 1,5 kg. Vezmete-li v úvahu, že ve střevech máte až 6 kg nestrávených zbytků, mikrobi tvoří až ¼ jejich hmotnosti. Jinými slovy čtvrtina toho, co se vám objeví v záchodové míse, jsou mikrobi.

U zdravého člověka převažují v trávicím traktu hlavně rody Lactobacillus a Bifidobacterium, které ale tvoří jen minoritní část střevní mikroflóry. Působí jako mikrobiální bariéra proti patogenům a potenciálním patogenům a to tak, že adherují na sliznici střeva, kompetitivní inhibicí zablokují receptory a pomnoží se na střevní stěně.

Zabrání tak nevhodným bakteriím, aby se na stěnu zachytily a byly odstraněny během peristaltických pohybů z těla pryč. 

U starších osob se počet bakterií Bifidobacterium snižuje nebo zcela mizí, vzrůstá ovšem počet zástupců rodu Lactobacillus, Enterococcus, Enterobacterium a Clostridium.  Enormní vzrůst počtu těchto bakterií může vést až ke zvýšení patogenity, toxické zátěže, ke vzniku nádorů a k poruchám jaterních funkcí. 

Významným pomocníkem v nastolení rovnováhy ve střevní mikroflóře (tedy ve stavu „jako a mlada“ přispívá pravidelná konzumace probiotik.

U lidí posilují nejen obranyschopnost organismu, ale také zlepšují průběh onemocnění, výrazně zkracují dobu nebo zmírňují příznaky určitých nemocí, např. ulcerózní kolitidu, průjem, Crohnovu nemoc, atopickou dermatitidu a potravinové alergie. Dále výrazně zlepšují trávení a usnadňují vyprazdňování.

A kde probiotika najdete? Hodně mikroorganismů, pomáhajících v trávení, je obsaženo v kvašení zelenině, fermentovaných nápojích a fermentovaných mléčných výrobcích. Na světě je však diagnostikováno pouze několik málo kmenů s prokázanými pozitivními účinky na lidské zdraví. Mezi ty patří především humánní kmeny, tedy ty, které byly izolovány z trávicího traktu člověka. A těch v potravinách moc nenajdete.

Hlouběji se tomuto tématu věnujeme v našich kurzech Poradce pro výživu.

 

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA

Nutriční Akademie