Kurz Lifestyle coach začíná již za

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

  • Kapacita kurzu omezena 0% 0%

ON-LINE KURZ LIFESTYLE COACH S OSVĚDČENÍM O REKVALIFIKACI

Studující v tomto kurzu dostávají edukační materiály, úkoly, metodické listy, návod na průběžné teoretické studium a propracovaný systém úkolů.

Je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti z oblasti výživy a výživového poradenství.

Protože se studující neúčastní výuky fyzicky, komunikace probíhá emailem, telefonicky, v našem Studijním centru a přes Whatsapp či ZOOM. Studující si průběžně plní pokyny a domácí úkoly a samozřejmě má možnost učivo průběžně konzultovat.

Studium tak lze absolvovat 100% on-line (tedy distančně, nemusíte sedět v danou hodinu u PC, studujete si dle svých časových možností). Studium je ukončeno Certifikátem Life style coach nebo Osvědčením o rekvalifikaci Kouč.

Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Každý student Life style kouč programu obdrží veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

výuková videa

Psané výukové texty doplňujeme propracovaným systémem videí pro prohlubování znalostí v dílčích částech výuky.

Skripta

Vlastní Skripta, metodické listy k jednotlivým praktickým částem výuky. Originální studijní texty z pera Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA, ředitelky společnosti.

Zpětná vazba

V průběhu kurzu přidáváme další videa se zpětnou vazbou k individuálním případům studijní skupiny.

Bonus

E-kniha Nutrirestart aneb zpátky do FLOW, které se již prodalo přes 3000 výtisků

Konzultace

V případě potřeby jsme k dispozici Každý všední den od 9 do 12 hodin, v jiné časy po domluvě (lze i o víkendu)

O kurzu

On-line kurz Lifestyle coach zakončen Certifikátem, který získáte za splnění veškerých úkolů a koučovacích sezení v kurzu, a dále Osvědčením o
rekvalifikaci Kouč, s neomezenou platností. Akreditovaná zkouška se koná presenčně před zkušební komisí stanovenou Ministerstvem školství.

Absolvováním této zkoušky získáváte oficiální vzdělání Kouč. Studující v tomto kurzu dostávají edukační materiály, úkoly, metodické listy, návod na průběžné teoretické studium a propracovaný systém úkolů. Protože se v kurzu učí především psychologické nástroje a metody, je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti z oblasti výživy a pohybu, znalost nastavování a tvorby jídelníčků a základní znalost práce s nutričním software.

V tomto kurzu budujeme na těchto znalostech. V případě, že tyto znalosti nemáte, doporučujeme předem absolvovat on-line kurz Výživový poradce, ale nutná podmínka studia to není.

PODROBNĚJI O KURZU LIFE STYLE COACH

Tento kurz si může udělat naprosto každý člověk zajímající se o zdravý životní styl, stravu, pohyb a zdravou psychiku – prostě o péči o tělo i duši. A to bez ohledu na věk, vzdělání, sociální situaci, v klidu a pohodě vlastního domova.

Odpadají vám tím tedy i náklady na cestování, ubytování a nemusíte se starat o to co na sebe, kde budete jíst, kdo pohlídá vaše děti či vyvenčí psa nebo komu se budete muset zpovídat z vašeho zájmu o svůj osobní růst. Anebo od koho se nakazíte nebo zda porušíte nařízení vlády. Výuka neprobíhá tak, že musíte v určitém čase sedět u počítače (jako je tomu zvykem ve škole). Můžete si studovat vlastním tempem, v čase, který vyhovuje Vám a opravdu odkudkoli.

Protože se studující neúčastní výuky fyzicky, komunikace probíhá emailem, telefonicky, v našem Studijním centru a přes ZOOM. Studující si průběžně plní pokyny a úkoly, které průběžně probírají na osobních i skupinových on-line sezeních s lektorem. Během kurzu pracují posluchači i ve dvojicích (on-line), pod vedením lektora. Časově se sezení vždy domlouvají včas předem – respektujeme osobní život, případně časový posun u studujících ze zahraničí.

Studium je ukončeno Certifikátem Life style coach (za splnění všech úkolů a sezení) nebo Osvědčením o rekvalifikaci Kouč (v případě presenční zkoušky). Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Obdržíte také seznam doporučené literatury k lepšímu pochopení jednotlivých témat. Každý student Life style kouč programu obdrží také veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

PROFI SOFTWARE FITLINE
Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie, ve kterém se naučíte dělat jídelníčky jako profík

BONUS
E-kniha Nutrirestart aneb zpátky do FLOW, které se již prodalo přes 3000 výtisků
Webinář Keto a low carb diety s originálními výukovými texty
Webinář Odkyselení a detoxy a metabolická typologie s originálními výukovými texty
Webinář Odkyselení a suplementace ve sportu

Termíny závěrečných presenčních zkoušek

září 2022

Začátek kurzu: 1.2.2022, ukončeno Certifikátem za výše popsaných podmínek nebo zkouškou ve výše vypsaných termínech.

Zkoušku lze za poplatek kdykoli zopakovat nebo přeložit na jiný termín.

Osnova kurzu

V kartě níže najdete podrobné informace o obsahu kurzu s podrobným rozpisem témat.

Obsah kurzu Life style coach

Úvod do koučování
Osobnost kouče, struktura koučovacího rozhovoru, podstata koučování, otázky pro koučování, stanovování cílů. Mimika a řeč těla – jak to využít při koučování. Zrcadlení.

Koučování v Life style
Reálné stanovení cílů v oblasti výživy a pohybu, práce s psychikou, identifikace slabých a silných stránek klienta

Struktura koučovacího rozhovoru
Správné pokládání otázek, metoda GROW, Kolo života, Osa života, mentální bloky a myšlenkové vzorce. Škálování.

Sebevědomí
Budování sebevědomí, asertivita, péče o klienta.

Administrativa, právní základy a péče o klienta
Záznamy ze sezení, GDPR, obchodní podmínky, informace na webu, koučování pro malé a střední podniky a výběrová řízení. Práce s klientem mimo koučovací sezení – telefonování, emailing, oslovování nových zákazníků, prezentace a PR v sociálních sítích.

Odkyselení a detoxy, metabolická typologie
Webinář, vzorový detoxikační plán, originální studijní texty

Psychosomatika, vnitřní osobnosti a jejich jednání a rozhodování
Cvičení: vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě, řešení emocionálně vypjatých situací. Vnitřní kritik. Koučovací metoda s vnitřním kritikem. Eko plán na fyzické i psychické úrovni.

Keto a low carb diety
Webinář, vzorové jídelníčky a originální výukové texty
Odkyselení a suplementace ve sportu
Webinář, originální studijní texty

Dbáme na praktické znalosti

Struktura koučovacího rozhovoru/poradenství v Life style
Vstupní dotazník a jeho koučovací vylepšení, záznamy ze sezení, motivační doporučení pro klienty

Psychologická typologie klientů
Rozdělení lidí do osobnostních typů, jídelníčky, cvičební plány a práce s lidmi dle jejich psychologického typu, psychologické typy poradců a koučů a jak v praxi využít své silné i slabé stránky

Koučování při podpoře detoxikace a odkyselení, práce s psychikou. Mentální odkyselení, zbavování se emocionálního odpadu. Co se děje s psychikou při dietách a detoxech. Syndrom trávení a psychologie.

Práce kouče s nutričními a pohybovými doporučeními z hlediska motivace klienta. Plánování a osy plánování. Dosledování a zpětná vazba. Tvorba seznamů, dodržování a měřitelnost dílčích úkolů a cílů, zapojení emocí a smyslů. Pozitivní vnímání vlastního těla.

Originální Recepty pro racionální stravování, odkyselení i detoxy. Vzorové stravovací plány pro jednotlivé metabolické typy. Recepty lze použít i pro klienty

Nácviky koučovacích sezení.

Metoda Nutrirestart®

Po celou dobu kurzu je k dispozici profesionální nutriční software Fitlinie a manuál
k jeho používání.

Začátek kurzu

Začátek kurzu: 1. 2. 2022, ukončeno zkouškou s certifikátem ve výše vypsaných termínech.

Závěrečná zkouška: září  

Cena kurzu 18 900 Kč.

Možnost rezervace za 7 000 Kč  s doplatkem 7 dní před zahájením kurzu. 

Doporučená doba studia je 6 měsíců. Doba studia ovšem může být i delší, vše je na domluvě. "Přiskočit" můžete i na vlastní žádost v průběhu roku, stačí se domluvit.

Kontaktujte NUTRIČNÍ AKADEMII a přihlaste se na online kurz Lifestyle Coach za cenu 18 900Kč

Ochrana osobních údajů (klikněte zde pro čtení)

Všeobecné obchodní podmínky (klikněte zde pro čtení)

15 + 11 =

Nutriční akademie, s.r.o.

Sídlo firmy: U Krčské vodárny 949/49, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 292 944 28