Váš kurz Lektor je ukončen Certifikátem, který obdržíte elektronicky po splnění on-line testu a odevzdání (a schválení) všech úkolů do studijního centra. Certifikát postačuje k otevření živnosti v ČR i SR (vzdělávací činnost). Můžete si ale také udělat státní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání – po úspěšném zvládnutí zkoušky obdržíte Osvědčení o profesní kvalifikaci, které je již platné po celém světě (Europass). Zkouška je rovna kvalifikačnímu stupni 7.

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Lektor dalšího vzdělávání spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů – tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z ústní a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií – pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

 

Podmínky pro státní zkoušku:

  • středoškolské vzdělání s maturitou či výučním listem (nutno doložit originálem)
  • věk min. 18 let
  • Vyplnění závazné přihlášky na konkrétní termín státní zkoušky, originál přihlášky je nutné donést ke státní zkoušce
  • Úhrada poplatku za státní zkoušku na náš účet u společnosti NutriAcademy, s.r.o. 4978819001/2010 dle našeho ceníku (není součástí ceny studia, cena je 5000 kč/1 závazný termín – zkoušku lze i opakovat).
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu, a to z jakéhokoli důvodu, na který posluchač vyplní závaznou přihlášku, písemně se přihlásí a termín si tak rezervuje. Je možné se kdykoli potom zúčastnit náhradního termínu, ale je potřeba znovu projít administrativním procesem viz. výše a uhradit poplatek za státní zkoušku. V případě opravného termínu platí totéž. V případě závažného důvodu neúčasti na daném termínu zkoušky rozhodne o prominutí platby za náhradní termín zkoušky hlasování obou jednatelů společnosti NutriAcademy, s.r.o. a členů zkušební komise daného termínu profesní zkoušky.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to min. 3 dny předem. Pro omluvu je nutní vyplnit formulář Omluva z neúčasti na zkoušce, který naleznete na našem webu v části Přihlášky ke kurzům (Dokumenty ke stažení). Vyplněný a podepsaný formulář je nutné zaslat na info@nutri.academy. V případě řádného neomluvení účasti na státní zkoušce nebude již posluchači umožněno zúčastnit se náhradního termínu zkoušek.
  • Ke státní zkoušce je potřeba přinést originál přihlášky ke zkoušce, občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna), notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu). Tyto doklady jsou povinné, bez nich nemůže být uchazeči o zkoušku umožnit účast na zkoušce. U státní zkoušky komise ověřuje prezentační dovednosti zkoušeného – je nutné mít vlastní notebook! Na místě zkoušky je zajištěna veškerá technika -dataprojektor, plátno, TV.
  • základní povinností každého zájemce o státní zkoušku je seznámení se s požadavky NSK pro státní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání – zde najdete i popis, co se bude zkoušet a jakou formou. Veškeré podklady ke zkoušce je nutné doručit elektronicky max. 10dní předem na info@nutri.academy. Tuto povinnost splníte i odevzdáním veškerých úkolů do studijního centra.
  • Na zkoušku se dostavte vždy včas, min. 10 min předem (tj. pokud se začíná v 9.00, je nutné být na místě 8.50). Kontaktní osoba: Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA: tel: 775 785 219,
  • Adresa konání zkoušek: Praha: Klimentská 50 (5 min chůze od metra B, C Florenc), Hradec Králové: Pražská třída 1 (roh ulice Pražská třída a Zelená)