1.

Webinář ke státní zkoušce

Doc. Ing. Daniel Falta, PhD.

2.

Webinář ke státní zkoušce

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Výživový poradce spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů – tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií – pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

 

Podmínky pro státní zkoušku:

  • Vyplnění závazné přihlášky na konkrétní termín státní zkoušky (splnili jste při přihlášení do kurzu), originál přihlášky je nutné donést ke státní zkoušce
  • Úhrada poplatku za státní zkoušku na náš účet u společnosti NutriAcademy, s.r.o. 4978819001/2010 dle našeho ceníku (splnili jste při přihlášení do kurzu nebo lze platit extra).
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu, a to z jakéhokoli důvodu, na který posluchač vyplní závaznou přihlášku, písemně se přihlásí a termín si tak rezervuje nebo jej zakoupí ve zvýhodněném balíčku kurzovného Poradce pro výživu, daný termín bez náhrady propadá. Je možné se kdykoli potom zúčastnit náhradního termínu, ale je potřeba znovu projít administrativním procesem viz. výše a uhradit poplatek za státní zkoušku. V případě opravného termínu platí totéž. V případě závažného důvodu neúčasti na daném termínu zkoušky rozhodne o prominutí platby za náhradní termín zkoušky hlasování obou jednatelů společnosti NutriAcademy, s.r.o. a členů zkušební komise daného termínu profesní zkoušky.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to min. 3 dny předem. Omluvu je nutné zaslat na info@nutriacademy.cz. V případě řádného neomluvení účasti na státní zkoušce nebude již posluchači umožněno zúčastnit se náhradního termínu zkoušek.
  • Ke státní zkoušce je potřeba přinést originál přihlášky ke zkoušce, kopii občanského průkazu, občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna), notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu). Tyto doklady jsou povinné, bez nich nemůže být uchazeči o zkoušku umožnit účast na zkoušce. U státní zkoušky komise rovněž ověřuje schopnost zkoušeného vyhodnotit a navrhnout jídelníček v nutričním software – je na každém účastníku zkoušky, aby si nutriční software (jakýkoli) zajistil, včetně případného notebooku/tabletu/mobilu, na kterém vyhodnocení předvede. Na místě zkoušky je vždy Wi-fi. Našim studentům poskytujeme, v případě že o to požádají, 2-denní licenci určenou pro použití na státní zkoušku.
  • základní povinností každého zájemce o státní zkoušku je seznámení se s požadavky NSK pro státní zkoušku Výživový poradce – zde najdete i popis, co se bude zkoušet a jakou formou.
  • Na zkoušku se dostavte vždy včas, min. 15 min předem (tj. pokud se začíná v 8.00, je nutné být na místě 7.45). Kontaktní osoba pro Prahu a Hradec Králové: Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA: tel: 775 785 219, kontaktní osoba pro Brno a Kroměříž  (pouze v den konání zkoušek): Michaela Šandová: 731 484 222. Adresa konání zkoušek v Praze: Klimentská 50 (5 min chůze od metra B, C Florenc), Brno: Kuklenská 17, Hradec Králové: Pražská třída 1 (roh Pražské třídy a ulice Zelená)