Aktuální stav
Nezapsán/a
Cena
Uzavřený
Začněte
This kurz is currently closed

Prvním krokem je prolistovat si a pročíst studijní literaturu – Vše najdeš v sekci “Studijní literatura”.

Kurz trvá 6 měsíců a obsahuje 120 studijních hodin ( 1studijní hodina = 45minut ). Každou část studia se snaž splnit během 2 měsíců, na konci každého druhého měsíce si domluv konzultaci s garantkou kurzu Radkou Burdychovou (tel. +420 775 785 219) , kde jednotlivé úkoly a metody procvičíme.

První část studia uzavřeš online testy Základní škola výživy, Keto a low carb diety a Probiotika plus. Pro splnění online testu je potřebných 80% bodů, v každém testu máš tři pokusy.

Ve druhé části studia se budeme učit koučovací metody – ty je potřeba udělat vždy na SEBE a na svého vzorového klienta. O všem si veď písemné záznamy. 

Ve třetí části studia se budeme učit další metody koučování a business koučování. Všechny metody zase udělej na sebe a na svého vzorového klienta.  

Celý kurz končí závěrečným online testem a závěrečnou ústní online zkouškou.