Aktuální stav
Nezapsán/a
Cena
Uzavřený
Začněte
This kurz is currently closed

Prvním krokem je prolistovat si a pročíst studijní literaturu – tedy doporučenou studijní literaturu, knihu Nutrirestart, Zásadotvorný jídelníček a Zásadotvornou péči o tělo.  Vše najdeš v sekci “Studijní literatura”.

Pokračuj se studiem dle pokynů v obsahu kurzu viz. níže.

Kurz trvá 6 měsíců.

Každou část studia se snaž splnit během 2 měsíců, na konci každého druhého měsíce si domluv konzultaci s garantkou kurzu Radkou Burdychovou (tel. 775 785 219) ANEBO se můžeš zúčastnit aktuálně vypsaného presenčního setkání, kde jednotlivé úkoly a metody procvičíme (pro studenty 100% on-line formy je presenční setkání za příplatek dle aktuálního ceníku). 

V první části studia se snaž splnit on-line kurzy Základní škola výživy, Keto a low carb diety a Probiotika plus. Každý kurz je ukončen on-line testem a Certifikátem. 

V druhé části studia se budeme učit koučovací metody – ty je potřeba udělat vždy na SEBE a na svého vzorového klienta. O všem si veď písemné záznamy. 

Ve třetí části studia se budeme učit pokročilejší metody koučování a business koučování. Všechny metody zase udělej na sebe a na svého vzorového klienta. Dále, závěrem kurzu, je potřeba doložit min. 5 koučovacích záznamů s různými klienty na různé koučovací metody. Toto lze nahradit účastí na presenčním setkání, kde budeš pod dozorem garantky koučovat reálné osoby.

Kurz končí Certifikátem Lifestyle coach, je nutné doložit splnění všech úkolů a sezení.

Pokud máš zájem o Osvědčení o rekvalifikaci KOUČ, je potřeba se zúčastnit min. 2 presenčních setkání a udělat presenční zkoušku.

Obsah kurzu

Studijní literatura
první část studia (první 2 měsíce)
druhá část studia (další 2 měsíce)
třetí část studia (poslední 2 měsíce)